Ovansjö kompani. 

 

Kompaniområde: Socknarna Ovansjö med Högbo och Järbo, Ockelbo samt Torsåker. 

 


 

 

Första gången namnet "Åfwansiö Compagnie" förekommer torde vara i fänrik Robert Petres dagbok från 1700-talets första decennium samt i 1712 års generalmönsterrulla för Hälsinge regemente. Vad beträffar sammansättning och kompaniområde hade kompaniet därförut existerat sedan 15 juli 1681, ehuru det de första årtiondena efter sin chef benämndes "Anders Törnefelts kompani". 

Ovansjö kompanis samlingsplats var Ovansjö kyrka i Kungsgården, där även kompaniets trossbod var belägen. Som samlingsplatser nämnas därjämte Högbo kapell och Ockelbo kyrka, allt sammanhängande med marschriktningen mot Hälsingland och Moheds exercisplats. Strax intill Ockelbo kyrka fanns också en plats, där kompaniet brukade övernatta under marsch norrut.

Enär ett kronans kaptensboställe ursprungligen saknades vid detta kompani, tilldelades kompanichefen i stället inkvarterings- pengar. De flesta av kompaniets chefer var, såvitt känt är, bosatta i Ovansjö, varom alltjämt "Kaptensgården" i See bär vittne. Fr o m midfastan 1835 anslogs fd fänriksbostället Vibyggehyttan (i Torsåker) vid Färnebo kompani till kaptensboställe vid Ovansjö kompani (kungl.brev 2 febr.1833). 

Som kronoboställe för fänriken vid Ovansjö kompani var i äldre tider anslaget hemmanet Nordansjö nr 1 i Torsåker (6 km sydväst Torsåkers kyrka), vilket tillagts kronan på grund av vanhävd. Gården, som ursprungligen var uppförd i en våning, är sedermera både till- och påbyggd.

 

 

Ovansjö sockens rotar:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,  10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 145, 147, 148.

 

Ockelbo sockens rotar:

25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 146.

 

Torsåkers sockens rotar:

114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 149, 150.

 

 

 

Källa:  Erik Wickbergs arkiv, deponerat i Gävle kommuns arkiv.
Gävle k arkiv E:42 Ovansjö kompani  F3:7    S 2864

 

 

 


 

 

Denna sida är en del av

www.thorsaker.se

Katarina Sohlborg - 2005-2014