Roten nr 144, Ovansjö kompani

 

Rotehemman 1728: Hoo 4, 5 och 12 i Torsåkers socken.

 

(1682)-  

LARSSON, Per (i Hoo). Född i Torsåker; kom i krigstjänst, var 1682 musketerare här och nämnes ännu 1695.

Gift.

Barn: Lars, dp 16/8 1692, död 1762; Erik, dp 17/9 1693.

(K-Torsåker,R)

 

      -1713 

MATSSON, Anders (i Tjärnäs). Var 1712 soldat här; avgången troligen 1713.

Kommenderad till Helsingfors 1712.

(R)

 

1714-1716

KÄMPE (Kiempe, Kiämpe), Olof Matsson (i Nyhyttan). Född ca 1686; soldat 6/7 1714; "kan intet hantverk"; avsked ("kasserad") 6/3 1716.

Gift 24/4 1715 i Torsåker med Anna Andersdotter från Nyhyttan.

(K-Torsåker,R)

 

1716-1719 

WALLSTRÖM (Wahlström), Hans Andersson. Född ca 1694 i Torsåker; soldat 1716; död   /1 1719 "av frost på fjället" under arméns återmarsch från Norge.

Bevistade fälttåget i Norge 1718-1719.

Gift 3/11 1717 i Torsåker med Lisbet Johansdotter från Berg.

(K-Torsåker,R)

 

1719-1728  WALLSTRÖM, Olof Olofsson (Olsson). Se nr 129!

 

1728-1735

DALPIL (Dahlpihl), Lars Persson (i Hoo). Född ca 1690 i Gästrikland; snickare; kom ca 1710 i krigstjänst; fången (hos danskarna?); hemkom  /7 1719 och insatt som soldat vid nr 124; transporterad hit 15/10 1728; avsked 13/5 1735 för "bråck".

Gift 4/10 (19 s e Tref.) 1719 i Torsåker med Karin Bengtsdotter från Åsmundshyttan.

Barn: Peder, född 18/8 1720, begr 9/10 (17 s e Tref) 1720; Lars, född 1/1 1722; Per, född 24/9 1723; Olof, född 4/8 1729.

(K-Torsåker,R)

 

1735-1739 Vakant

 

1739-1742 

DALPIL (Dahlpihl), Erik Persson. Född ca 1714 i Hedemora; soldat 10/3 1739; död 11/9 1742 i Uppsala.

Bevistade fälttåget mot Ryssland 1742.

Gift 1739 i Torsåker med Malin Isaksdotter från Grycksbo, född 1698, begravd 24/5 1741 (1 s e Tref).

(K-Torsåker,R)

 

1742-1770 

DALPIL (Dahlpihl), Lars Larsson (i Hoo). Född 1722 i Gästrikland; soldat 10/12 1742; drunknad i Hoobyån, Torsåker.

Kommenderad till Helsingfors 1751 "på skansarbete"; bevistade fälttåget i Pommern.

Gift 22/9 1745 i Ovansjö (Glbg) med Margareta Olsdotter från Hammarby, född 1721, gift 2:o med nästföljande.

Barnlösa.

(BU,K-Torsåker,R)

 

1771-1789

DALPIL (Dahlpihl), Lars Andersson (i Eltebo). Född ca 1749 i Gästrikland; soldat 13/3 1771 under namnet ELD; 5 fot 9 1/2 tum lång; "får heta DAHLPIHL" 4/7 17__; död 27/1 1789 i Finland.

Bevistade fälttåget i Finland 1788-1789.

Gift 26/12 1771 i Torsåker med Margareta Olsdotter, född 1721 och änka efter soldaten nr 144 Lars Larsson Dalpil (Se ovan!).

(K-Torsåker,R)

 

1789-1808

FROST, Per Persson. Född ca 1764 i Gästrikland; soldat 23/3 1789; 5 fot 9 1/2 tum lång; död 22/12 1808 i fält.

Bevistade fälttåget i Finland 1789-1790; kommenderad till Stockholm 1807 på kronoarbete; bevistade fälttåget i Finland 1808.

(R)

 

1809-1825

FROST, Johan (Jan) Olsson (i Hoo). Född 6/8 1790 i Gästrikland; skräddare; skrivkunnig; soldat 1/4 1809; 5 fot 8 tum lång; interimsavsked 7/3 1825 (konfirm. 1/7 1825).

Bevistade fälttåget i Finland och Västerbotten 1809; kommen-derad till Göta kanal 1812 och 1813; bevistade fälttåget i Norge 1813-1814; kommenderad till Göta kanal 1816, Stockholm 1817, Väddö kanal 1821, Vanäs (Karlsborg) 1825 på fästnings-bygge.

(R)

 

1825-1853

FROST, Erik Persson (i Hoo). Född 1804 i Torsåker; soldat 7/3 1825; 5 fot 9 tum lång; avsked 21/6 1853 "i anseende till ålder och tjänstetid samt otjänstbar enligt läkarbetyg" samt anmäld till underhåll "på expektans".

Kommenderad till Väddö kanal 1828 och 1832, Vaxholm 1838, Stockholm 1848 i garnisonstjänst.

(R)

 

1853-1885

Indragen 1/10 1853 till musikkassan, 1/1 1858 till tjänstbara volontär; anslagen 31/12 1862 ā 120 rdr till fältmusikant; vakans-kontrakt från 1/1 1875; åter rekryteringsskyldig 1/5 1885.

(R)

 

1885-1896

HEMLIN, Johan (i Häcklinge, Valbo). Född 26/5 1859 i Valbo (Glbg); skomakare; kom 26/2 1880 i tjänst vid Pontonjärbataljonen; med beröm godkänd i underbefälsskolans 2:a klass 1881; avsked 6/8 1883; soldat här 22/10 1885 med kontantlön; 5 fot 7 1/2 tum lång; avsked ("kasserad") 4/9 1896 för "upprepat fylleri, förargelseväckande beteende mm).

(R)

 

1898-1906 

KÄLLBERG, Anders Johan (i Sandviken). Född 5/10 1877 i Torsåker; soldat 3/6 1898 med kontantlön; 169 cm lång; avsked 5/9 1906.

Kommenderad vid militärskolan i Gävle 1898.

(R)

 

      


 

 

Denna sida är en del av

www.thorsaker.se

Katarina Sohlborg - 2005-2014