Roten nr 122, Ovansjö kompani

 

Rotehemman 1728: Solberga 6 och 8, Barkhyttan 7 i Torsåkers socken

 

 

(1682)- 

ANDERSSON, Jöns (i Solberga). Född i Torsåker; kom 1678 i krigstjänst och var 1682 musketerare vid Överstelöjtnantens kompani för en rote i Solberga, Torsåker; transporterad hit 1682 vid omorganisantionen och nämnes ännu 1695.

Gift 11/11 1694 i Torsåker med Kerstin Eriksdotter från Barkhyttan.

(K-Torsåker,R)

 

        -1713 LILJA (Lillia, Lillja), Bengt Andersson. Se nr 121 LILLMAN!

 

1713-1718

HYTTBERG, Per Göransson. Född ca 1691 i Torsåker; soldat 4/9 1713; "kan intet hantverk", död 30/12 1718.

(R)

 

1719 

KARLSSON (Carlsson), Karl. Bonde i Hoo; inskriven 23/5 1719 som soldat; avgången 28/7 1719, då han för sig inställde nästföljande.

(R)

 

1719-1720 HÄLSING (Helsing), Lars Larsson. Se nr 5!

 

1720-1728

HJORTMAN (Hiortman), Samuel Larsson. Född ca 1677 i Bergslagen; soldat 6/5 1720 vid nr 5; transporterad hit 8/5 1720; avsked 15/10 1728 såsom "sjuklig av rygg- ro- och armvärk, förmår ej marschera"; kyrkvaktare i Torsåker, död 1748 i Torsåker.

Gift 10/10 1725 med änkan Anna Olsdotter från Särsta.

(K-Torsåker,R)

 

1735-   

HJORTMAN (Hiortman), Johan Zakrisson. Född ca 1718 i Falun; soldat 13/5 1735; "anklagad för stöld", rymt och efterlyst 1737.

 (R)

 

        -1742

HJORTMAN (Hiortman), Lars Larsson. Soldat; död   /10 1742 "på sjön mellan Helsingfors och Stockholm".

Kommenderad på galäreskadern 1741 för fälttåget mot Ryssland.
(R)

 

1743-1763 

HJORTMAN (Hiortman), Jonas Eriksson (Ersson). Född ca 1718 i Gästrikland; soldat 28/3 1743; fången 29/12 1757 hos preussarna i Anklam och sedan ej avhörd. -Numret vakant-förklarat 13/1 1763.

Bevistade fälttåget i Pommern 1757.

Gift 19/7 1744 i Torsåker med Brita Jansdotter.

(K-Torsåker,R)

 

1763-1767 Vakant

 

1767-1784

STYV (Styf), Mats Matsson (i Solberga). Född ca 1750 i Falun: soldat 13/6 1767; 5 fot 10 tum lång; död 15/9 1784 i Torsåker.

Gift 28/10 1777 i Torsåker med Lena Andersdotter från Fors.

(K-Torsåker,R)

 

1784-1813

LEJON (Leijon), Erik Larsson (i Solberga). Född 4/8 1759 i Gästrikland; kopparslagare; skrivkunnig; soldat 3/1 1784 vid nr 150; 6 fot 1/4 tum lång, transporterad hit 20/1 1785; avsked 2/2 1813.

Bevistade fälttåget i Finland 1788-1790 samt därunder affärerna vid Kaipias och Keltis; kommenderad till Stockholm 1806 på kronoarbete; bevistade fälttåget i Finland och Västerbotten 1808-1809 samt därunder affärerna vid Lappfjärd och Oravais.

(R)

 

1813 PIFF, Karl Westberg. Förstärkningskarl, trumslagare 26/2 1813, transporterad 16/3 1813. Se nr ___.

 

1813-1836

WÄSTBERG (Westberg), Erik (i Hoo). Född 1795 i Dalarna; 5 fot 8 1/2 tum lång; trumslagare här 23/4 1813; "gör tjänst vid Färnebo kompani" (1813); avsked 4/7 1836 "för rosskada i vänstra benet och obotliga åderbråck, och som han enligt läkarbetyg är mindre förmögen att med arbete bidraga till sitt uppehälle, samt med beröm bevistat fälttågen åren 1808, 1809, 1813 och 1814 i Norge, så anmäles han till underhåll".

Bevistade "med beröm" fälttåget mot Norge 1808-1809; kommenderad till Göta kanal 1813; bevistade fälttåget i Norge 1813-1814; kommenderad till Stockholm 1817, Hjälmare kanal 1822, Stockholm 1833.

(R)

 

1836-1839 WIKSTRÖM, Olov. Se nr 31!

 

1840-1844 

BLOMBERG, L. född 1820 i Gästrikland; 5 fot 7 1/8 tum lång; soldat 17/2 1840; död 29/9 1844.

Kommenderad till Långholmen 1842 på bevakning.

(R)

 

1845-1877

WISTRÖM, Erik Larsson (i Barkhyttan). Född 5/11 1820 i Torsåker; 5 fot 10 tum lång; soldat 13/12 1845; skarpskytt 1856; avsked 26/6 1877 "pga läkarbetyg, hög ålder och långvarig tjänstetid, tjänt berömligt, underhåll genast?"

Kommenderad till Stockholm 1848 i garnisonstjänst, Vaxholm 1849, Ladugårdsgärde 1855, statens järnvägsbygge 1858, Långholmen 1859, Ladugårdsgärde 1862 och 1867, Gävle 1869 på brandbevakning.

(R)

 

1877-1919

ASP, Johan Jansson (i Barkhyttan). Född 30/1 1855 i Torsåker; 172 cm lång; skomakare; soldat 2/10 1877; godkänd i förberedande korpralskolan 1883; underkänd i korpralskolan på Karlsborg 1883; belönad med svärdsmedalj 1911; avsked 15/9 1919.

Kommenderad till Vaxholm 1880, Ladugårdsgärde 1878, Karlsborg 1883, Sångamo 1888.

(R)

 

    
 


 

 

 

Denna sida är en del av

www.thorsaker.se

Katarina Sohlborg - 2005-2014