Roten nr 132, Ovansjö kompani

 

Rotehemman 1728: Barkhyttan 11, Hoo 2 och 3 i Torsåkers socken. (Enligt 1694 års generalmönstringsrulla skulle här vara Vibyggehyttan 4 Pål Printz, men detta hemman blev 20/21 juli 1693 fänriksboställe vid Överstelöjtnantens kompani och fänrikens fribonde Solberga 2 Zacharias Jäderström lagd till denna rota. Han påtog sig 1695 gästgiveriet, och soldaten då lagd till Solberga 5 Anders Utter, vilken förut haft gästgivarefrihet, och som Utter blev länsman, är soldaten 26/9 1714 lagd till ovannämnda Hoo 2 Per Persson och 3 Anders Larsson").

 

(1682)-  

BENGTSSON, Lars (i Barkhyttan). Född i Torsåker; kom 1678 i krigstjänst och var 1682 musketerare här; "uttågade" 1700 i fält och där död.

Gift.

Barn: Kerstin, döpt 27/1 1689, begr 28/4 1689; dotter, begr 16/11 1690; Ingrid, döpt 27/9 1691, begr 5/12 1709; Lars och Peder, tvillingar döpta 23/12 1694, varav den ene begravd 21/4 1695; Bengt, döpt 12/8 1698.

(K-Torsåker,R)

 

         -1713

BARK, Anders Jönsson. Född ca 1676 i Torsåker; var 1712 soldat här; avgången troligen 1713.

(R)

 

1714-1718

LUNTA, Anders Olofsson (Olsson). Född ca 1684 i Torsåker; hammarsmed; soldat 13/4 1714; död 26/11 1718 i Norge.

Bevistade fälttåget i Norge 1718-1719.

Gift.

(R)

 

1719-1720

LUNTA, Erik Eriksson. Född ca 1694 i Gästrikland; soldat 22/5 1719; död 8/1 1720 i Torsåker.

(K-Torsåker,R)

 

1720-1728

LUNTA, Hans Johansson (Jansson). Född ca 1680 i Hedemora; soldat 24/3 1720; avsked 15/10 1728 "för ros i huvudet, är dessutom sjuklig och oförmögen till krigstjänst".

(R)

 

1728-1740 MALMSTRÖM, Erik Olofsson (Olsson). Se nr 121 KÄLLSTRÖM!

 

1741-1757

MALMSTRÖM, Jonas Persson. Född  /3 1718 i Torsåker; soldat 25/6 1740 vid nr 131 under namnet HOMAN; "kan intet hantverk"; transporterad hit 31/1 1741 under namnet MALM-STRÖM; död 10/4 1757 i Torsåker.

Kommenderad till Helsingfors 1751 på skansarbete.

Gift 1741 i Torsåker med Margareta Källström.

Barn: en dotter, född 1746, begr 26/10 1746.

(K-Torsåker,R)

 

1757-1783

MALM, Anders Eriksson (i Hoo). Född ca 1736 i Gästrikland; soldat 21/6 1757; 5 fot 9 tum lång; död 7/4 1783 i Torsåker.

Gift 11/10 1761 i Torsåker med Brita Hansdotter från Hoo, född 1730.

Barn: Erik, född 1763, död 12/8 1773; Hans, född 1766; Anders, född 1769.

(K-Torsåker,R)

 

1783-1807

KLING, Per Persson. Född ca 1763 i Gästrikland; soldat 20/6 1783; 5 fot 9 3/4 tum lång; död 24/5 1807.

Kommenderad 1789 som jägare vid Överste Dufwas jägar-bataljon; bevistade fälttåget i Finland 1788-1790.

(R)

 

1807-1809

BÅNG, Lars Ersson (Larsson). Född ca 1787 i Gästrikland; soldat 2777 1807; 5 fot 8 1/2 tum lång; död 14/1 1809.

(R)

 

1809-1814

STARK, Anders Svensson (i Solberga). Född 14/10 1786 i Gästrikland; 6 fot 2 tum lång; soldat 17/10 (18/10) 1809; vice korpral 30/3 1813; sotdöd 3/12 1814.

Kommenderad till Gävle 1809 i garnisonstjänst, Göta kanal 1812. Skrivkunnig.

(R)

 

1815-1846

STARK, Olov (i Hoo). Född 1794 i Gästrikland; 6 fot lång; snickare; soldat 5/7 (31/7) 1815; avsked 22/6 1846 "för attesterat reumatiskt lidande i axeln samt skada i högra pekfingret" samt anmäld till underhåll.

Kommenderad till Stockholm 1817, Vanäs 1824 på fästningsarbete, Väddö kanal 1828, Rindö 1842; "tjänt med utmärkt beröm".

(R)

 

1846-1877

STARK, Anders Matsson (i Barkhyttan). Född 24/10 1824 i Torsåker; 5 fot 9 1/2 tum lång; soldat 1/10 1846; tjänstgörande korpral 1851; vice korpral 16/4 1856; timmerman 1867; avsked 26/6 1877 pga läkarbetyg å lång tjänstetid, tjänt väl, underhåll genast.

Kommenderad till Stockholm 1848 i garnisonstjänst, Vaxholm 1851, Grisslehamn1853 och 1855, Ladugårdsgärde 1855, 1862 och 1867, Gävle 1869 på bevakning, Sångamo 1871. "Utmärkt övad till instruktör".

(R)

 

1878-1899

STARK, Anders Petter Olsson (i Hoo). Född 1/1 1857 i Högbo; 168 cm lång; arbetare; soldat 15/1 1878 med kontantlön; underkänd i förberedande underbefälsskolan 1881; avsked 30/8 1899 "för gammalt brott i vänstra underbenet samt betydliga åderbråck, tjänt utmärkt väl".

(R)

 

1901-1907

JÄDERBERG, Per (i Stenbäcken, Ockelbo). Född 22/5 1881 i Järbo såsom son av stenarbetaren Olov Jäderberg och Anna Persson; 170 cm lång; soldat 11/2 1901; avsked 1/9 1907.

Gift 14/4 1906 i Ockelbo med Brita Pant, född 25/1 1876 i Ockelbo.

Barn: Olov Torsten, född 28/4 1907 i Hamrånge.

(K-Ockelbo,R)

 


 

 
 


 

Denna sida är en del av

www.thorsaker.se

Katarina Sohlborg - 2005-2014