Roten nr 130, Ovansjö kompani

 

Rotehemman 1728: Sibbersbo 1 och 2, Eltebo 6 i Torsåkers socken

 

(1682)-1687

OLOFSSON (Olsson), Per (i Sibbersbo). Född i Torsåker såsom son av bonden Olof Bengtsson i Sibbersbo; kom 1681 i krigstjänst som soldat för faderns hemman och var 1682 musketerare här; avsked 1687, då han för sig inställde näst-följande.

Gift.

Barn: en son, född 1691, begr 15/3 1691; en dotter, dp 11/4 1695.

(K-Torsåker,R)

 

1687-  

GREVE (Grefwe), Erik (i Barkhyttan o Sibbersbo). Musketerare 1687 och nämnes ännu 1695.

Barn: Anders, dp 11/9 1692; son begr 20/3 1699; Per, född 1701, begr 12/5 1707.

(K-Torsåker,R)

 

         -1713

KULA (Kuhla), Hans Göransson. Född ca 1692 i Sundborn (Kpbg); var 1712 soldat här; avgången troligen 1713.

(R)

 

1713-1719

HÖK (Höök), Göran Göransson. Född ca 1694 i Torsåker; soldat 16/10 1713; "kan intet hantverk"; död  /1 1719 "av frost på fjället" under arméns återmarsch från Norge.

(R)

 

1719-1724

TORGSTEDT, Erik Andersson. Född ca 1700 i Gästrikland; soldat 22/12 1719; avsked 28/8 1724 då han för sig inställde nästföljande.

Gift 29/9 1724 i Torsåker med Kerstin Jonsdotter från Vall.

(K-Torsåker,R)

 

1724-1728 TORGSTEDT, Johan Eriksson (Ersson). Se nr 56!

 

1728-1735

SEBERG (Seeberg), Erik Andersson (i Barkhyttan, sen i Eltebo). Född ca 1688 i Torsåker; soldat 7/10 1713 vid nr 129; "kan intet hantverk"; tranporterad hit 15/10 1728; avsked 13/5 1735 såsom "liten och svag".

Kommenderad på Vaxholm 1719.

Gift 4/3 1716 i Torsåker med Margreta Andersdotter från Eltebo.

Barn: Anders, född 24/3 1717, begr 19/8 1722; Erik, född 26/2 1719; Daniel, född 27/1 1724; Margeta, född 16/3 1727, död 1779; Anders, född 26/11 1729, begr 15/2 1730.

(K-Torsåker,R)

 

1735-1759

SEBERG (Seeberg), Johan Matsson (i Barkhyttan, sen i Sibbersbo). Född 1715 i Gästrikland; soldat 25/9 1735; avsked 26/4 1759; död 30/10 1775 i Torsåker.

Kommenderad till Helsingfors 1751 på skansarbete.

Gift 1:o 4/9 1737 i Torsåker med Margareta Andersdotter, född 1700.

Gift 2:o 3/2 1774 i Torsåker med Anna Hansdotter från Barkhyttan.

(K-Torsåker,R)

 

1759-1760

SEBERG (Seeberg), Per Persson. Född ca 1736; soldat ca 1759; "rymde till fienden" 11/10 1760 i Pommern och sedan ej avhörd.

Bevistade fälttåget i Pommern, dit han ankom 2/7 1760 från Sverige.

(R)

 

1761-1778

SEBERG, Anders Andersson (i Eltebo). Född 1734 i Gästrikland; soldat 17/2 1761; 5 fot 8 tum lång; avsked 4/7 1778, enär han "fått bråck i Karlskrona".

Kommenderad till Karlskrona 1775(?) på kronoarbete.

Gift         i Torsåker med Brita           , född 1733.

Barn: Brita, född 1760; Olof, född 1762, död 15/4 1772; Kerstin, född 1765; Anders, född 1767.

(K-Torsåker,R)

 

1778-1781 Vakant

 

1781-1807

NÖJD (Nögd), Anders Andersson. Född ca 1757 i Gästrikland; soldat 19/2 1781; 5 fot 9 tum lång; avsked 16/6 1807 såsom "sjuklig", med underhåll.

Bevistade fälttåget i Finland 1788-1790.

(R)

 

1807-1809

NÖJD (Nögd), Olof Hansson. Född ca 1787 i Gästrikland; soldat 18/6 1807; 5 fot 8 tum lång; död 8/1 (28/1) 1809.

(R)

 

1810-1836

GÖTHE, Anders Zakrisson (i Eltebo). Född 12/10 1788 i Gästrikland; 5 fot 9 tum lång; snickare; soldat 18/4 1810; avgången 4/7 1836 fär "sjuklighet och svag hörsel" samt anmäld till underhåll.

Kommenderad till Gävle (Fredriksskans) 1811, Göta kanal 1812 och 1813; bevistade fälttåget i Norge 1813-1814; kommenderad till Göta kanal 1816, Ljunga älv 1820; Vanäs 1824 på fästnings-arbete; "tjänt med utmärkt beröm".

(R)

 

1837-1857

LUND, Per Persson (i Fagersta). Född 22/4 1811 i Hille; 5 fot 9 1/2 tum lång; soldat 13/3 1837; avsked 4/7 1857 "utan underhåll", såsom "otjänstbar i anseende till obotlig ofärdighet i  högra tummen enl läkarbetyg, tjänt väl".

Kommenderad till Långholmen 1840 på bevakning, Stockholm 1848 i garnisionstjänst, Vaxholm 1852, Ladugårdsgärde 1855.

(R)

 

1858-1890

Indragen till  musikkassan  /3 1858, 120 rdr, vakanskontrakt från 1/1 1875 ā 150 kr; uppsagd till rekrytering 1/1 1890.

(R)

 

1890- 

ZETTERSTRÖM, Karl Cyrilles. Född 27/6 1872 i Torsåker; soldat 14/4 1890; 170 cm lång; avsked 4/4 1896 för "hornhinne-fläckar och nedsatt synskärpa, tjänt väl"

(R)

 

1897-1902

AMINOFF, Karl Johan Jonsson (i Fors). Född 17/12 1876 i Torsåker; 165 cm lång; soldat 4/6 1897; godkänd i korpralskolan 28/2 1900; vice korpral 9/9 1901; rymd samt därför avförd 15/9 1902.

Kommenderad till militärskolan i Gävle 1897.

(R)

 

    
 

 


    

 

Denna sida är en del av

www.thorsaker.se

Katarina Sohlborg - 2005-2014