Roten nr 115, Ovansjö kompani

 

Rotehemman 1728:  Hofors 1 o 2, Berg 5 i Torsåkers socken

 

 

(1682)-1685  NILSSON, Jonas (i Fagersta). Se nr 97!

 

1685-1694

ANDERSSON, Per (i Hofors). Musketerare 1687; "sedan detta kompani hade passerat mönstringen (1694), marscherade det neder att skjuta efter styvan, då denne Per Andersson så olycklig var, att musköten sprang och slog sönder hans vänstra hand, att fältskären strax måste skilja handen från armen, ty emedan hans    Kungl. Maj:t honom med dubbelt underhåll består kostpengar med 6 daler kopparmynt om veckan på åtta veckor att bliva här i staden (Gävle) läkter, och dy fått avsked".

(R)

 

1695- 

KRISTOFFERSSON (Christophersson), Mats (i Hofors). Musketerare 1695; "uttågade" 1700 (i fält).

Gift.

Barn: Petter, döpt 27/11 1698; Kerstin, döpt 1/12 1701, begravd 16/3 1702.

(K-Torsåker,R)

 

 

1709-1712 

ERIKSSON (Ersson), Hans. Se nr 102 LUNDGREN!

 

 

1713-1719

HYTTMAN, Anders Andersson (i Stenshyttan). Född 1691 i Torsåker; soldat 7/9 1713; "kan intet hantverk"; död 28/10 1719 i Torsåker.

Bevistade fälttåget i Norge 1718-1719.

Gift 28/12 1715 i Torsåker med Margeta Abelsdotter från Stenshyttan.

Barn: Andreas, född 1/1 1718, död 1785.

(K-Torsåker,R)

 

 

1719-1720

Andersson, Anders. Bonde i Vall; inskriven 22/12 1719 som soldat; avgången 9/1 1720, då han för sig inställde nästföljande.

(R)

 

 

1720-1728

HYTTMAN, Erik Andersson. Se nr 117!

 

 

1728-1757

WALLMAN, Johan Eriksson (Ersson) (i Hofors). Född 1694 i Jämtland; soldat 7/9 1713 vid nr 116; "kan intet hantverk"; transporterad hit 15/10 1728; avsked 21/6 1757, enär han ”förmår ej längre tjäna, har ej heller något näringsmedel, så anmäldes han till underhåll"; begravd 17/2 1760 i Torsåker. "Tjänat länge och väl, varit på galärerna 1714 och där blivit blesserad, samt bevistat fälttågen i Norge, Västerbotten och Bohuslän 1718".

Gift med Anna NN.

Barn: Anna, född 25/10 1725; Margareta, född ca 1730, begravd 10/7 1743.

(K-Torsåker,R)

 

 

1757-1763

TRESK, Anders Persson. Född ca 1731 i Gästrikland, vargeringskarl nr 122; soldat här  21/6 1757; fången  /1 1758 hos preussarna på Amklamfehr och sedan ej avhörd. - Numret vakantförklarat 13/1 1763.

Bevistade fälttåget i Pommern.

(R)

 

 

1763-1767

Vakant

 

 

1767-1783

REN (Rehn), Johan Johansson (i Berg, sedan i Åsmundshyttan). Född ca 1737 i Falun; soldat 13/6 1767; 5 fot 10 1/2 tum lång; avsked 17/6 1783 såsom "sjuklig, svagt bröst".

Gift 18/10 1778 i Torsåker med Brita Andersdotter.

Barn: dödfödd son, begravd 8/9 1768.

(K-Torsåker,R)

 

 

1784-1792

STRID, Anders Hansson (i Väster-Hästbo). Född ca 1761 i Gästrikland; soldat 15/6 1784; 5 fot 9 1/2 tum lång; interimsavsked 2/4 1792, då han för sig inställde nästföljande.

Bevistade fälttåget i Finland 1788-1790.

(R)

 

1792 

KARP, Daniel Olofsson (Olsson). Se nr 131!

 

 

1792-1808

FISK, Anders Larsson. Född ca 1770 i Gästrikland; vargeringskarl; soldat 15/10 1791 här vid kompaniet nr 131; 5 fot 9 1/2 tum lång; transporterad hit 2/4 1792; "sjuk i Torneå" och ”fången i Västerbotten" 27/12 1808 hos ryssarna och död s.d.

Kommenderad till Södertälje 1807; bevistade fälttåget i Finland 1808.

(R).

 

FISK, Erik Zakarias. Född ca 1786; vargeringskarl nr 88; soldat här 5/2 1809, 5 fot 8 1/2 tum lång.

 

1808-1810 

Vakant

 

 

1810-1813

HOLMSTRÖM, Gustav (i Hofors). Född 1785 (ca 1780-71) i Savolax (Finl); 5 fot 8 tum lång; skomakare; soldat 1808 vid Savolax jägare; transporterad hit 18/4 1810; avsked 2/2 1813; död  /3 1815 i Gävle.

Bevistade fälttåget i Finland och Västerbotten 1808-1809 samt därunder affärerna vid Koupis, Sälkjärvi, Kokonsari och Hörnefors; kommenderad till Göta kanal 1812. - Bär "Medalj för tapperhet i fält".

Gift 1810.

(R)

 

 

1813-1818 

Vakant för trosshäst från 16/3 1813.

(R)

 

 

1818-1839

RAM (Rahm), Anders (i Övermyra). född 1795 i Gästrikland; 5 fot 7 1/2 tum lång; soldat 8/7 1818; död 1/7 1839.

Kommenderad till Ljunga älv 1820, Väddö kanal 1821, Vanäs 1824 på fästningsarbete.

Gift med Brita Olsdotter, f.1792, död 14/4 1867 i Ovansjö.

Barn: Brita, född 7/2 1831.

(K-Ovansjö,R)

 

 

1840-1843

BOMAN, Daniel. Se nr 128!

 

1844-1860

POINTS, Erik Ersson (i Barkhyttan). Född 14/1 1823 i Torsåker; 5 fot 8 tum lång; soldat 30/3 1844; skarpskytt 1850; avsked 20/6 1860 såsom "till krigstjänst icke duglig i anseende till attesterad sjuklighet, tjänt mindre väl" (Obs! enl föregående GMR rymd och efterlyst utan att likväl ha blivit ertappad.)

Kommenderad till Stockholm 1848 i garnisonstjänst, Vaxholm 1849, Ladugårdsgärde 1855, statens järnvägsbygge 1858, Vaxholm 1859.

(R)

 

 

1860-1883

Indragen till musikkassan 30/9 1860; vakanskontrakt från 1/1 1875 på 150 kr, men sedermera åter uppsagt till rekrytering.

(R)

 

 

1883-1885

ROS (Roos), Anders Olof Olsson (i Bro). F.15/9 1865 (1855?) i Ovansjö; 5 fot 9,6 tum lång; arbetare, soldat 2/11 1883 med kontantlön, död 27/9 1885.

(K-Ovansjö,R)

 

 

1885-1905

DILLÉN, Johan Olov (i Vij). Född 25/3 1866 i Torsåker; 178 cm lång; arbetare; soldat 17/2 1886 med kontantlön; underkänd i förberedande korpralskolan 1890; skytt 1892; avsked 16/9 1905 för "kronisk reumatism, tjänt utmärkt väl".

(R)

 

 

     

  

Denna sida är en del av

www.thorsaker.se

Katarina Sohlborg - 2005-2014