Roten nr 136, Ovansjö kompani

 

Rotehemman 1728: Vibyggehyttan 1, 2 och 3 i Torsåkers socken.

 

1682-1684 

DANIELSSON, Per. Bonde i Vibyggehyttan; musketerare 1682 för sitt eget hemman; avgången ca 1684.

(R)

 

1684-

MATSSON, Jakob ( i Vibyggehyttan). Musketerare 1684; "uttågade" i fält 1700.

Barn: Karin, dp 28/12 1693; son f.1685, begr. 17/5 1695.

(K-Torsåker,R)

 

       -1713

STÅL (Ståhl), Erik Persson. Född ca 1694 i Torsåker; var 1712 soldat här; avgången troligen 1713.

(R)

 

1714-1719

WISTRÖM (Widström, Wijström), Per Persson. Född ca 1690 i Torsåker; soldat 4/5 1714; "kan intet hantverk"; död  /1 1719 "av frost på fjället" under arméns återmarsch från Norge.

Bevistade fälttåget i Norge 1718-1719.

Ogift (1715).

(R)

 

1719 Andersson, Anders. Bonde i Hoo; inskriven 23/5 1719 som soldat; avgången 28/7 1719, då han för sig inställde nästföljande

 

1719 SVALA (Swahla), Olof Persson. Se LIVKOMPANIET nr 41!

 

1719-1720 TJÄDER (Tieder), Hans Persson. Se nr 21!

 

1720-1728 ROSENVALL, Erik Nilsson. Se nr 133!

 

1720-1732 Vakant

 

1732-1763

HOSTRÖM (Hooström), Anders Andersson (i Vibygge-hyttan). Född ca 1710 i Gästrikland; soldat 31/8 1732; fången  /1 1758 hos preussarna i Anklamsfehr och sedan ej avhörd.

- Numret vakantförklarat 13/1 1763.

Bevistade fälttåget i Pommern 1758.

Gift 30/9 1733 i Torsåker med Brita Ersdotter från Vibyhyttan, född 1713.

Barn: Anna, född 1737, begr. 18/9 1743.

(K-Torsåker,R)

 

1764-1766 Vakant

 

1767-1787

SNYGG, Lars Andersson (i Vibyhyttan). Född 1744 i Gästrikland; soldat 13/6 1767; 5 fot 9 1/2 tum lång; avsked 28/6 1787 för "svag hälsa, har andtäppa, ständigt sjuk".

Gift 4/10 1772 i Torsåker med bergsmansdottern Anna Olsdotter från Wij.

(K-Torsåker,R)

 

1787-1813

SNYGG, Johan Bengtsson (i Vibyhyttan). Född 18/8 1768 i Gästrikland; 6 fot lång; snickare, murare, bergsprängare; soldat 29/8 1787; avsked 2/2 1813.

Bevistade fälttåget i Finland 1788-1790 och därunder affärerna vid Kaipias, Abborrfors, Pytis vid Poskele, Kymmenegård och Suttula samt benådad med medalj för tapperhet i fält; kommend-erad 1784 som jägare vid Öf.L. Drufwas jägarbataljon, kom-menderad på kronoarbete 1801 och 1806, till Stockholm 1807; bevistade fälttåget i Finland 1808-1809 och därunder affärerna vid Lappfjärd och Oravais; kommenderad till Göta kanal 1812.

(R)

 

1813-1818

Vakant för trosshäst

(R)

 

1818-1841

HAMMARSTEDT, Anders. Född 1792 i Gästrikland; 5 fot 11 tum lång; soldat 8/7 1818, jägarsoldat; avgången 22/2 1841.

Bevistade fälttåget mot Norge 1813-1814; kommenderad till Ljunga älv 1830, Hjälmare kanal 1822 och 1824.

(R)

 

        -1883

Indragen till musikkassan 1840; kontraktet förnyat  /4 1858 ā 120 rdr; vakanskontrakt upprättat från 1/1 1875 ā 150 kr.

(R)

 

1883-     

LIND, Anders Gustav (i Bro). Född 14/7 1864 i Ovansjö; 5 fot 7,5 tum lång; arbetare; soldat 2/11 1883 med kontantlön; godkänd i förberedande korpralskolan 1886.

Gift 30/5 1886 i Ovansjö med båtsmans__ Anna Andersdotter f.4/11 1858.

(K-Ovansjö,R)

 

1894-1901

ÖSTLIN, Erik Gustav. Född 18/1 1876 i Ovansjö; 169 cm lång; soldat 24/4 1894; godkänd för korpralskolan 28/2 1900; avsked 21/9 1901.

(R)

 

 

       
 


 

Denna sida är en del av

www.thorsaker.se

Katarina Sohlborg - 2005-2014