Roten nr 131, Ovansjö kompani

 

Rotehemman 1728: Hoo 8 och 9 samt Eltebo 3 i Torsåkers socken

 

(1682)-1684

ELIESSON, Lars (i Hoo). Kom 1663 i krigstjänst för sin faders hemman och var 1682 musketerare här; avgången ca 1684.

(R)

 

1684-   

HANSSON, Anders (i Hoo). Musketerare 1684 och nämnes ännu 1695.

Gift.

Barn: Hans, döpt 14/7 1695; Anders, döpt 19/10 1697, begr 13/2 1698.

(K-Torsåker,R)

 

        -1713 

GROTH, Anders. Född ca 1686 i Torsåker; var 1712 soldat här; avgången troligen 1713.

(R)

 

1713-1717

JONSSON, Mats. Bonde i Sibbersbo; inskriven 14/11 1713 som soldat, men lämnades hemma vid regementets avmarsch 1714; avgången 24/9 1717, då han för sig inställde nästföljande.

(R)

 

1717-1728 SKAFFARE, Göran Persson. Se nr 114!

 

1728-1740

HOMAN (Hooman), Jakob Jakobsson (i Hoo). Född 1690 i Torsåker; soldat 7/9 1713 vid nr 113; "kan intet hantverk"; transporterad hit 15/10 1728; avsked 25/6 1740 för "värk i högra axeln samt ett hugg över vänstra handleden, varav handen är helt lam".

Bevistade fälttåget i Norge 1718-1719.

Gift 1:o 25/10 1713 i Torsåker med Annika Andersdotter från Hoo, begr. 1/6 1757.

Gift 2:o 30/7 1758 i Torsåker med änkan Karin Ersdotter från Hästbo, född 1704, död 1770.

Barn: Margeta, född 3/12 1714, begr 6/3 1715; Anna, född 9/2 1716; dödfött barn, begr 7/6 1724; Margareta, född 24/8 1725; död samma år; Jakob, född 29/12 1726; Per, född 10/8 1729, begr 1/11 1739.

(K-Torsåker,R)

 

1740-1741 HOMAN, Jonas Persson. Se nr 132 MALMSTRÖM!

 

1741 JENNISCHE, Karl Johan. Se UNDEROFFICERARE!

 

1741-1760

HOMAN (Hooman), Olof Eriksson (i Hoo). Född 1720 i Gästrikland; soldat 12/9 1741; avsked 21/11 1760, "tjänt väl, varit med vid åtskilliga tillfällen, skadad i attacken vid Wertlow av en kanonkula, som slagit av hans muskötpipa vid axeln", anmäld till dubbelt underhåll; begr 8/11 1767 i Torsåker.

Kommenderad till Helsingfors 1751 på skansarbete; bevistade fälttåget i Pommern.

Gift 1:o 7/4 1743 i Torsåker med änkan Anna Jakobsdotter från Hoo, född ca 1715, begr 29/9 1743.

Gift 2:o 14/10 1744 i Torsåker med Margareta Abelsdotter.

Barn: Erik, född 18/9 1743, död 19/9 1754.

(K-Torsåker,R)

 

1761-1775

KÖNIG (Kiönig, Kiöning), Hans Eriksson (i Hoo). Född 1738 i             ; soldat 10/3 1761, död 6/7 1775.

Gift med Kerstin Svensdotter, född 1737.

Barn: Anna, född 1756; Erik, född 1763; Hans, född 1767; Kerstin, född 1769, död 15/7 1770.

(K-Torsåker,R)

 

1776-1783 TYR (Thyr), Per Tyrisson. Se nr 129!

 

1783-1787 EK, Erik Eriksson. Se nr 2!

 

1787-1790 PANT, Erik Eriksson (Ersson). Se nr 79!

 

1791  KARP, Daniel Olofsson (Olsson). Se nedan!

 

1791-1792 FISK, Anders Larsson. Se nr 115!

 

1792-1809

KARP, Daniel Olofsson (Olsson). Född ca 1761 i Gästrikland; soldat här 16/3 1791 (se ovan!); 5 fot 7 1/2 tum lång; avsked 15/10 samma år; åter soldat 2/4 1792 vid nr 115, men därifrån samma dag transporterad hit; död 9/1 1809.

(R)

 

1809-1811

BÄCKSTRÖM, Jonas eller Jöns (i Eltebo). Född 26/3 1780 i Gävle (eller Ångermanland); 5 fot 10 tum lång; nätbindare; soldat 1/4 1809; interimsavsked 29/5 1811. Skrivkunnig. 

Bevistade fälttåget i Västerbotten 1809 samt därunder affärerna vid Hörnefors och Umeå.

(R)

 

1811-1825 PLI (Plie), Erik Larsson ( i Tjärnäs). Se nr 149!

 

1826-1827 ELTBOM, Anders. Soldat 23/3 1826; kasserad  /6 1827.

 

1828-1853

ELTSTRÖM, Lars Ersson (i Eltebo). Född 24/9 1808 i Ovansjö; 5 fot 9 3/4 tum lång; soldat 18/12 1828; jägare; avgått från jägarna 1/1 1843; skarpskytt 1852; avsked 21/6 1853 "med skyldighet att kvarstå till fyllda 25 tjänsteår".

Kommenderad till Kårböle 1831 på vägbygge, Stockholm 1833, Stockholm 1848 i garnisonstjänst.

(R)

 

1853-1883

Vakant 8/12 1853; indragen till muskikassan 1/1 1854; uppsagd till rekrytering 1/7 1858; åter indragen till musikkassan 31/12 s.å. ā 120 rdr; vakaskontrakt från 1/1 1875 ā 150 kr.

(R)

 

1883-1906

SELLBERG, Johan August (i Toretorp). Född 21/9 1864 i Ovansjö; 5 fot 7,5 tum lång; arbetare; soldat 2/11 1883 med kontantlön; underkänd i förberedande korpralskolan 1886; skytt 1891; avsked 5/9 1906; stallkarl 1906 vid SJ, död 31/12 1952 i Storvik (Glbg).

Gift 1890.

(R)

 


  


 

Denna sida är en del av

www.thorsaker.se

Katarina Sohlborg - 2005-2014