Roten nr 142, Ovansjö kompani

 

Rotehemman 1728: Eltebo 4 och 5 i Torsåkers socken

 

(1682)-1684

PERSSON, Lars (i Eltebo). Född i Torsåker; kom 1676 i krigstjänst och var 1682 musketerare här för sin faders hemman; död trolige 1684 i Torsåker.

(R)

 

1685- 

ERIKSSON (Ersson), Olof (i Eltebo). Född ca 1668; musketerare 1685 och nämnes som sådan ännu 1695; begravd 15/5 1710 i Torsåker.

Gift.

Barn: Olof, dp 18/8 1689; Anna, dp 8/2 1691; Lars och Anders, tvillingar dp 13/3 1693, den ene begr 19/3 1693; Brita, dp 225/1 1695, död 1766; Malin dp 15/11 1703, död 1783.

(K-Torsåker,R)

 

       -1712

STRÖM, Mats Jonsson. Bonde; var 1712 soldat här; avgången 26/5 1712, då han för sig inställde nästföljande.

(R)

 

1712-1713

STRÖM, Per Eriksson (Ersson). Född ca 1692 i Bagghyttan, Torsåker; soldat 26/5 1712, avgången troligen 1713.

(R)

 

1714-1715

ERIKSSON, Jonas (i Åsmundshyttan). Bondson; född ca 1688 i Torsåker; soldat 7/10 1714; avgången 8/3 1715 för att "mottaga faderns hemmansbruk", varvid han för sig inställde nästföljande.

( R)

 

1715-1716

WALLBOM, Olof Persson. Född ca 1685 i Gästrikland; soldat 8/3 1715; transporterad 6/3 1716 till Hälsinge männingsbataljon.

(R)

 

1716-1717

HOSTRÖM (Hooström), Anders Olofsson (Olsson). Född ca 1691 i Torsåker; soldat 6/3 1716; avgången 24/9 1717, då han för sig inställde nästföljande.

(R)

 

1717-1719

HOSTRÖM (Hooström), Erik Olofsson (Olsson). Soldat 24/9 1717; död   /1 1719 "av frost på fjället" under arméns återmarsch från Norge.

Bevistade fälttåget mot Norge 1718-1719.

(R)

 

1719-1728

HOSTRÖM (Hooström), Lars Olofsson (i Berg). Född ca 1696 i Gästrikland; soldat 22/5 1719; avsked 15/10 1728  för "svag syn, är dessutom sjuklig"; begravd 27/4 1729 i Torsåker.

Gift 28/10 1722 i Torsåker med Annika Andersdotter från Vij, född ca 1696, död 30/12 1777.

Barn: Olof, född 7/6 1723, soldat nr 141 SEFÄLT (Se denne!); Anders, född 3/9 1726.

(K-Torsåker,R)

 

1728-1735

SPARV (Sparf), Anders Olofsson (i Eltebo). Född ca 1694 i Torsåker; soldat 7/9 1713 vid nr 119; "kan intet hantverk"; transporterad hit 15/10 1728; avsked 13/5 1735 för "ryggvärk".

Gift 24/4 1715 i Torsåker med Margreta Larsdotter från Fors.

Barn: Anders, född 27/6 1716, död 1787; Olof, född 3/1 1718 (se Rättsskipare, gemena profosser, Fältman).

(K-Torsåker,R)

 

1736-1767

SPARV (Sparf), Anders Andersson (i Eltebo). Född 1717 i Gästrikland; soldat 2/1 1736; avsked 10/9 1767, "tjänt ärligen och väl" samt rekommenderad till underhåll.

Bevistade fälttåget mot Ryssland 1742 och hemkom 16/9 1742 till Stockholm från Helsingfors; kommenderad till Helsingfors 1751 "på skansarbete"; bevistade fälttåget i Pommern 1758-1761.

Gift 13/2 1743 i Torsåker med Lena Andersdotter från Sälgsjö, född 1717.

Barn: Anders, f.1746; Lars f.1749; Anna, född 26/10 1750, död 1778; Karin, f.1755; Lena, f.1755; Erik, född 1763, död 16/7 1771.

(K-Torsåker,R)

 

1768-1801

STRAND, Olof Persson (i Eltebo). Född 1741 i Gästrikland; soldat 7/7 1768 under namnet ULF; 6 fot lång; "får heta STRAND" 4/7 1778; avsked 10/9 1801 och anmäld till underhåll; död 3/1 1818?.

Bevistade fälttåget i Finland 1788-1790.

Gift med Kerstin Ersdotter.

Barn: Per, f ca 1780, soldat (Se nästföljande!)

(K-Torsåker,R)

 

1801-1809

STRAND, Per Olsson. Född ca 1780 såsom son av den föregående; 6 fot lång; soldat 10/9 1801 efter fadern; fången 16/1 1809 i Västerbotten hos ryssarna och sedan ej avhörd.

Kommenderad till Södertälje 1807; bevistade fälttåget i Finland och Västerbotten 1808-1809 samt därunder "sjuk i Piteå" och fången hos ryssarna.

(R)

 

1810-

STRAND, Hans Larsson (i Eltebo, sen i Fors). Född 15/12 1788 i Gästrikland; 5 fot 8 1/4 tum lång; snickare; soldat 18/4 1810 med tillnamnet POOL; fick 3/12 1811 tillstånd att kalla sig STRAND; skrivkunnig; jägarevicekorpral; sekundkorpral 4/7 1825; 2:e jägarkorpral 28/8 1832; distinktionskorprals karaktär.

Kommenderad till Fredriksskans i Gävle 1811, Göta kanal 1812 och 1813; bevistade fälttåget mot Norge 1813-1814; kommen-derad till Göta kanal 1816, Stockholm 1817, Hjälmare kanal 1822 och 1824.

(R)

 

1844-1874 

STRAND, Anders Andersson (i Eltebo). Född 18/4 1824 i Torsåker; 5 fot 7 tum lång; soldat 30/3 1844; skarpskytt 1850; avsked 22/6 1874  enl läkarbet. "tjänt troget och väl, underhåll genast".

Kommenderad till Vaxholm 1847, Stockholm 1848 i garnisons-tjänst, Ladugårdsgärde 1855, Vaxholm 1856, statens järnvägsbygge 1858, Ladugårdsgärde 1862 och 1867.

(R)

 

1874-1881

STRAND, Erik Andersson. Född 22/9 1849 i Torsåker; 5 fot 7,5 tum lång; soldat 6/11 1874; förbinderisoldat 1877; avsked ad interim 29/12 1881.

Kommenderad till Långholmen 1877, Sundsvall 1879.

(R)

 

1881-1901 

STRAND, Johan Blom (i Eltebo). Född 30/3 1861 i Torsåker; 5 fot 7,2 tum lång; soldat 29/12 1881; avsked 4/9 1901, "tjänt väl". Hade egen gård i Eltebo samt jord av roten in natura.

(R)

 


  


 

Denna sida är en del av

www.thorsaker.se

Katarina Sohlborg - 2005-2014