Roten nr 149, Ovansjö kompani

 

Rotehemman 1728: Fagersta 7 och 8, Tjärnäs 9 i Torsåkers socken.

 

1682- 

PERSSON, Lars (i Böle, sen i Fagersta). Född i Ockelbo (Glbg); musketerare 1682 och nämnes ännu 1695.

(R)

 

     -1702  ANDERSSON, Mats (i Hofors). Se nr 121!

 

        -1713

ORRE, Lars Andersson. Född ca 1692 i Torsåker; var 1712 soldat här; avgången troligen 1713.

(R)

 

1714-1719

GETING (Gieting), Mickel Mickelsson. Född ca 1694 i Färila (Glbg); soldat 6/6 1711 vid nr 147; "kan intet hantverk"; transporterad hit 1714; död  /1 1719 "av frost på fjället" under armens återmarsch från Norge.

Bevistade fättåget i Norge 1718-1719.

(R)

 

1719-1728 GETING (Gieting), Lars Jonsson. Se nr 92!

 

1728 STENBERG, Olof Persson. Se nr 73!

 

1728-1736  Vakant

 

1736-1742

FAGERSTRÖM, Olof Matsson. Soldat 13/3 1736; död 8/1 1742 i Finland.

Bevistade fättåget mot Ryssland 1742.

(R)

 

1742 

FAGERSTRÖM, Per Persson. Soldat 23/4 1742; död 9/9 1742 vid Jungfrusund.

Bevistade fälttåget mot Ryssland 1742.

(R)

 

1742-1770 

FAGERSTRÖM, Hans Persson (i Fagersta). Född 1720 i Gästrikland; soldat 10/12 1742; död 4/2 1770 i Torsåker.

Bevistade fälttåget i Pommern och därunder kommenderad vid frikompaniet 1761.

Gift 15/2 1743 i Torsåker med Brita Larsdotter från Fagersta, född 1722.

Barn: Lars, född 4/12 1750; Katrina, född 1753; Hans, född 1756; Kerstin, född 1768.

(K-Torsåker,R)

 

1770-1783 PAMP, Jonas Hansson. Se nr 138!

 

1784-1790 BORG, Erik Eriksson (Ersson). Se nr 117!

 

1791-1798  LEK, Erik Eriksson (Ersson). Se nr 116!

 

1798-1809 REVELJ (Reveille), Per. Se MUSIKEN: Spel i Nummer!

 

1789-1809

FAGERBLOM, Per. Född ca 1785 i Gästikland; 5 fot 4 tum lång; spel i nummer 25/10 1798 med tillnamnet REVELJ (Reveille), men fick senare tillstånd att anta namnet FAGERBLOM, död 2/1 1809.

(R)

 

1809-  

HJÄLTE (Hjelte), Erik Ersson (i Tjärnäs). Född 25/6 1784 i Gästrikland; 5 fot 9 tum lång; bergsprängare; soldat 26/5 1809; 6:e korpral 1813; underofficerskorpral; degraderad 1821 pga "fylleri".

Bevistade fälttåget i Jämtland och Västerbotten 1809; kommen-derad till Göta kanal 1812 och 1813; bevistade fälttåget i Norge 1813-1814; kommenderad till Väddö kanal 1821, Vanäs 1824 på fästningsbygge.

(R)

 

1825-1840 

PLI (Plie, Plii), Erik Larsson (i Tjärnäs). Född 15/1 1787 i Gästrikland; 5 fot 8 1/2 tum lång; soldat 29/5 (1/6) 1811 vid nr 131; jägare; transporterad hit 1/11 1825; avsked 8/7 1840.

Kommenderad till Gävle (Fredriksskans) 1811, Göta kanal 1812 och 1813; bevistade fälttåget i Norge 1813-1814; kommenderad till Göta kanal 1816, Stockholm 1817, Hjälmare kanal 1822 och 1824.

(R)

 

1841 NORBERG, Karl Johan (i Övermyra). Se nr 52!

 

1841-1860

ÄNG (Eng), Jan Ersson (i Nyäng, sen i Långnäs, sen i Barkhyttan). Född 24/10 1817 i Torsåker; 5 fot 10 tum lång; soldat 13/3 (13/5?) 1837 vid nr 52; transporterad hit 16/12 1841 genom rotebyte med näst föregående; vice korpral 28/6 1846; degraderad 20/7 1856 till gemen soldat "för mångårig oordentlighet och fylleri"; avsked 20/6 1860 såsom enl läkarbetyg "till krigstjänst icke duglig i anseende till allmän svaghet".

Kommenderad till Långholmen 1840, Stockholm 1848 i garnisonstjänst, Vaxholm 1851, Ladugårdsgärde 1855, Vaxholm 1857, statens järnvägsbygge 1858.

(R)

 

1860-1861

ELFSTRÖM, Lars Petter. Trumslagareelev 1/9 1860; avsked 25/7 1861.

(R)

 

1861-1873

RENGLIN, Per Johan. Född 14/4 1850 i Ovansjö; trum-slagareelev 31/8 1861; avsked 26/3 1873.

Kommenderad i Ladugårdsgärde 1862 och 1867, Sångamo 1868.

(R)

 

1873-1877 

ENGSTRÖM, Olof. Född 20/9 1854 i ____?; trumslagare 26/3 1873; avsked 23/4 1877.

Bosatt i Hanebo kyrkby.

Sångamo 1874.

(R)

 

1877-1883

ZETTERSTRÖM, Gustav Ferdinand. Född 15/3 1855; 5 fot 6 tum lång; i tjänst vid Dalregementet 1868-1876; trumslagare här 23/4 1877; tillstånd att bära sergeants uniform; transporterad till Alfta kompani nr 121 1/8 1883.

Vol.-skola å Karlsborg 1882-1883

 

1883-1885 Indragen till reg.-musiken 1/8 1883. Rekryteringsskyldig från 1/6 1885.

 

1885-1903 

SUNDBERG, Carl Erik. Född 27/6 1866 i Torsåker; 5 fot 7 tum lång; arbetare;soldat 22/10 1885; kontantlön; underkänd i förberedande korpralskolan 1890; skytt 1892; död 3/5 1903.

Bosatt i Torsåker.

(R)

 

       
 

 
 

Denna sida är en del av

www.thorsaker.se

Katarina Sohlborg - 2005-2014