Roten nr 137, Ovansjö kompani

 

Rotehemman 1728: Vij 6, 11 och 12 i Torsåkers socken.
D:o               1792: Vij 6, sub 6, 11 och 12 i Torsåkers socken.

 

1682-1684 

PERSSON, Daniel (i Vij). Bonde i Vij; musketerare 1682 för sitt eget hemman; avgången ca 1684.

Gift med Anna NN, f ca 1594, begr 20/12 1696.

(K-Torsåker,R)

 

1684- 

LARSSON, Johan (i Vij). Musketerare 1682 och nämnes ännu 1695.

Barn: Brita dp 1/12 1695, begr. 14/6 1696.

(K-Torsåker,R)

 

1710-1713 ÄRLIG, Bengt Andersson. Se nr 143!

 

1713-1718

HAMMERMAN, Lars Andersson. Född ca 1690 i Torsåker; soldat 7/9 1713; "kan intet hantverk"; död 26/12 1718 "av frost på Sulån" (Norge).

Bevistade fälttåget i Norge 1718-1719.

(R)

 

1719

HAMMERMAN, Erik Andersson. Född ca 1699 i Gästrikland; soldat 22/5 1719; död 22/10 1719.

(R)

 

1719-1728

HAMMARMAN, Håkan Håkansson. Född ca 1691 i Bergslagen; soldat 22/12 1719; avsked 15/10 1728 för "lungsot, är alltid sjuklig".

(R)

 

1729-1733 Vakant

 

1734-1740

BERGKVIST (Bergqwist), Jöns Olofsson (Olsson). Född ca 1712 i Gästrikland; soldat 18/10 1734; död 18/1 1740 i Torsåker.

Gift 19/10 1736 i Torsåker med Anna Hansdotter från Vibyhyttan.

Barn: Olle f.1740, begr. 24/2 1740.

(K-Torsåker,R)

 

1740-1742

BERGKVIST (Bergqwist), Per Persson. Född ca 1710 i Gästrikland; soldat 10/3 1740; död 29/9 1742 "på sjön vid Engelsberg".

Kommenderad på galäreskadern 1741 för fälttåget mot Ryssland.

(R)

 

1742-1762 BERGKVIST (Bergqwist), Anders Andersson. Se nr 121!

 

1762-1767 Vakant

 

1767-1789

SVAN (Swahn), Nils Olofsson (i Särsta). Född ca 1744 i Gästrikland; soldat 13/6 1767; 5 fot 9 1/2 tum lång; avsked 12/10 1789 för "bråck".

Bevistade fälttåget i Finland 1788-1789.

Gift 16/10 1772 i Torsåker med Brita Persdotter från Särsta.

Barn: Olof f.1776, död 16/8 1779.

(K-Torsåker,R)

 

1790-1808

SVAN (Swahn), Anders Persson. Född ca 1764 i Gästrikland; vargeringskarl 1789; soldat här 15/9 1790; 5 fot 8 tum lång; död 16/12 1808.

(R)

 

1809 Vakant

 

1810-1817

GRANAT, Anders Ersson (i Vij). Född  /9 1786 i Gästrikland; 5 fot 9 tum lång; soldat 18/4 1810; interimsavsked 4/4 1817.

Kommenderad till Gävle 1811.

(R)

 

1817-1852

SKOG, Erik Ersson (i Vibyhyttan). Född 1795 i Gästrikland; 5 fot 9 1/2 tum lång; beväringssoldat av 1816 års klass med tillnamnet Frost; soldat här 4/4 1817 med tillnamnet SKOG; död 30/9 1852.

Kommenderad till Ljunga älv 1820, Väddö kanal 1821, Vanäs 1824 på fästningsarbete, Vaxholm 1842.

(R)

 

1853-1885

Indragen till musikkassan 16/3 1853 och 1/1 1863 ā 120 rdr. - Vakanskontrakt upprättat 1/1 1875 ā 150 kr. -Rekryteringsskyldig 1/6 1885.

(R)

 

1885-1901

BROMAN, Anders Erik (i Norrberg). Född 31/1 1865 i Ovansjö; 5 fot 6,5 tum lång; arbetare; soldat 22/10 1885 med kontantlön; skytt 1892; avsked 4/9 1901, "tjänt  väl".

(R)

 

      
    
 


 

 

Denna sida är en del av

www.thorsaker.se

Katarina Sohlborg - 2005-2014