Roten nr 133, Ovansjö kompani

 

Rotehemman 1728: Barkhyttan 4, 3, 8 och 9 i Torsåkers socken

 

(1682)-  

ANDERSSON, Olof (i Barkhyttan). Född i Torsåker; kom 1677 i krigstjänst, var 1682 musketerare här och nämnes ännu 1695.

Barn: dotter, född 1692, begr 6/1 1693.

(R)

 

     -1709 ÅKESSON, Isak. Se nr 73!

 

1709-1728 LANDBERG, Erik Eriksson (Ersson). Se nr 140!

 

1728-1740

ROSENVALL, Erik Nilsson (i Barkhyttan). Född ca 1696 i Västmanland; soldat 6/5 1720 vid nr 21; transporterad 8/5 samma år till nr 136 och 15/10 1728 därifrån hit; interimsavsked 4/8 1740.

Gift 5/2 1721 i Torsåker med änkan Annika Matsdotter.

Barn: Kerstin, född 11/5 1724, död 1802; Anna, född 8/5 1727, begr 1749.

(K-Torsåker,R)

 

1741-1742

ROSENVALL, Per Olofsson. Född ca 1720 i Gästrikland; soldat 8/5 1741; död 4/9 1742 vid Bergesund.

Bevistade fälttåget mot Ryssland 1741-1742.

(R)

 

1742-1744 

ROSENVALL, Erik Eriksson. Född ca 1723 i Gästrikland; soldat 10/12 1742; avsked 25/10 1744 för "svårt huvud, är dessutom mycket svag".

Gift 4/4 1743 i Torsåker med Brita Larsdotter.

(R)

 

1744-1747 Vakant.

 

1747-1763

MOSTEDT, Erik Larsson. Född 1713 i Gästrikland; soldat 18/4 1747, avsked 13/1 1763; död 8/11 1769 i Torsåker.

Kommenderad till Helsingfors 1751 "på skansarbete"; bevistade fälttåget i Pommern.

Gift med Kerstin Ersdotter, född 1717.

 Barn: Lars, född 1749, begr 17/12 1749.

(K-Torsåker,R)

 

1763-1767 Vakant

 

1767-1783

SLUG, Lars Danielsson. Född 1734 i Gästrikland; soldat 13/6 1767; avsked 17/6 1783 såsom "svag, sjuklig"; död 1798 i Torsåker.

(R)

 

1784-1790 

FRID, Erik Persson. Född ca 1762 i Dalarna; soldat 15/6 1784; 5 fot 9 tum lång; död 10/2 1790 i Lötelä (Finl.).

Bevistade fälttåget i Finland 1788-1790.

(R)

 

1791-1792 FLYKT (Flygt), Anders Olofsson (Olsson). Se nr 118!

 

1792-1794 LJUNG, Anders Eriksson (Ersson). Se nr 126!

 

1794-1802

FOCK, Johan Olof. Född 9/4 1787 i              såsom son av kaptenen Johan Reinhold Fock (se OFFICERARE!) och Margareta Bugren; minderårig volontär 18/6 1794; "utstruken" 6/12 1802.

(R)

 

1802-1805

JENNISCHE, Karl Fredrik. Född 1793 i Ovansjö såsom son av löjtnanten Petter Reinhold Jennische och J C Torgström; minderårig volontär 6/12 1802; avförd 1/8 1805.

(R)

 

1806  HÖGFORS, Lars. Se nr 125!

 

1806-1807 ALGREN, Lars. Se nr 8!

 

1807-1808

KRUT, Anders Larsson. Född ca 1781 i Gästrikland; soldat 27/7 1807; 6 fot 1 1/2 tum lång.

(R)

 

        -1808 QVICK,        död 15/12 1808 på Torneå sjukhus.

 

1808

ERDTMAN (Ärtman), Erik Ersson. Född ca 1786; vargeringskarl nr 87; soldat här 27/12 1808; 5 fot 6 tum lång; död 15/12 1808.

(R)

 

1809-1830

FLANK, Olof Hansson (i Barkhyttan). Född 8/6 1772 i Gästrikland; 5 fot 7 1/8 tum lång; bergsprängare; skrivkunnig; soldat 21/5 (15/7) 1809 med tillnamnet KORP; fick 18/11 1809 tillstånd kalla sig FLANK; jägarsoldat; avsked 16/6 1830 såsom "orkeslös" samt anmäld till underhåll.

Kommenderad till Fredriksskans i Gävle 1811 i garnisonstjänst, Göta kanal 1812 och 1813; bevistade fälttåget mot Norge 1813-1814; kommenderad till Göta kanal 1816, Stockholm 1817, Väddö kanal 1821, Vanäs 1824 på fästningsarbete, "tjänt med det mest utmärkta beröm"

(R)

 

1831-1850

NORDSTRÖM, Gustav Larsson (i Barkhyttan). Född 17/1 1803 i Skultuna (Vstml); 5 fot 9 3/4 tum lång; skomakare; soldat 24/1 1831; avsked 22/6 1850 såsom "oduglig genom attesterad bråckskada".

Kommenderad till Stockholm 1833, Långholmen 1842.

(R)

 

1850-1863

HEDMAN, Lars Olov Larsson (i Barkhyttan). Född 12/6 1826 i Österfärnebo; 5 fot 8 tum lång; soldat 11/10 1850; skarpskytt 1853; avsked 1/7 1863 "för kroppskada, tjänt väl".

Kommenderad till Grisslehamn 1851, Ladugårdsgärde 1855, statens järnvägsbygge 1858.

(R)

 

1864-1870

HEDMAN, Erik Lindberg (i Barkhyttan). Född 17/7 1845 i Ovansjö; 6 fot lång; soldat 9/12 1864; interimsavsked  16/8 1870.

Kommenderad till Ladugårdsgärde 1867.

(R)

 

1870- 

TOR (Thor), Anders Blom (i Barkhyttan). Född 15/2 1850 i Torsåker; 5 fot 8 tum lång; skomakare; soldat 16/8 1870; skarpskytt 1875; avsked 26/8 1897 för "kronisk reumatism och allmän svaghet, tjänat utmärkt väl och anmäld till underhåll på expektans".

Kommenderad till Ladugårdsgärde 1878, Sundsvall 1879, Vaxholm 1880.

(R)

 

1898-1907

ANDERSSON, Nils. Född 1/10 1879 i Torsåker; 167 cm lång; soldat 3/6 1898; rymd 9/9 1906; avsked 1/9 1907.

Kommenderad till militärskolan i Gävle 1898.

(R)

 

   
 

     
 


 

Denna sida är en del av

www.thorsaker.se

Katarina Sohlborg - 2005-2014