Roten nr 138, Ovansjö kompani

 

Rotehemman 1728: Tolven 3, 1 och 2, Tjärnäs 10 och 11 samt Bodarna 12 i Torsåkers socken.

 

(1682)-

MÅRTENSSON, Olof (i Tolven, sen i Tjärnäs). Kom 1681 i krigstjänst, var 1682 musketerare här för sin faders hemman, samt nämnes ännu 1695.

(R)

 

         -1713

LAX, Göran Eriksson (Ersson). Var 1712 soldat här; avgången troligen 1713.

Kommenderad till Helsingfors 1712.

(R)

 

1714-1718

HÄSTBOM, Olof Persson. Född ca 1693 i Torsåker; soldat 1/5 1714; "kan intet hantverk"; död 13/11 1718 i Norge.

Bevistade fälttåget i Norge 1718.

Ogift.

(R)

 

1719-1733

LEJON (Leijon), Olof Matsson (i Tjärnäs). Född ca 1684 i Gästrikland; kom ca 1709 i krigstjänst; fången troligen 1713 hos danskarna; hemkom  /7 1719 och insatt som soldat här; död 30/3 1733 i Torsåker.

Gift 1:o 30/10 1720 i Torsåker med Brita Ersdotter från Tjärnäs, född ca 1688, begravd 8/10 1721.

Gift 2:o 1722 i Torsåker med Annika Abelsdotter från Stenshyttan, född ca 1697, begravd 29/9 1724.

Gift 3:o 17/10 1725 i Torsåker med Annika Ersdotter.

Barn: Erik, född 30/9 1721, död 1721; Margeta född 28/7 1726, begravd 27/3 1737.

(K-Torsåker,R)

 

1734-1735 Vakant

 

1736-1742

LEJON (Leijon), Anders Persson. Soldat 3/6 1736, död 23/8 1742 i Helsingfors.

Bevistade fälttåget mot Ryssland 1741-1742.

Gift 12/11 1738 i Torsåker med änkan Anna Ersdotter från Tjärnäs.

(K-Torsåker,R)

 

1742-1783

LEJON (Leijon), Karl Kristiansson (i Tjärnäs). Född 1725 i Gästrikland; soldat 10/12 1742; 5 fot 10 1/2 tum lång; avsked 17/6 1783 och anmäld till underhåll.

Kommenderad till Helsingfors 1751 "på skansarbete"; bevistade fyra års fälttåg i Pommern.

Gift 1:o med Anna Ersdotter, född 1698, död före 24/4 1778.

Gift 2:o 20/10 1778 med Katrina Matsdotter.

Barn: Margta, född 1738.

Styvbarn i 1:a äktenskapet Erik Skoug?, Margreta Andersdotter gift med 138 Jonas Hansson Pamp.

(BU,K-Torsåker,R)

 

1783-1805

PAMP, Jonas Hansson. Född ca 1748 i Gästrikland; soldat 13/3 1770 vid nr 149; 5 fot 11 tum lång; transporterad hit 19/6 1783; avsked 17/6 1805 och anmäld till underhåll.

Bevistade fälttåget i Finland 1788-1790.

Gift 2/10 177_ med Margreta Andersdotter, styvdotter till soldat nr 138 Karl Lejon, se ovanstående.

(BU,R)

 

1805 PAMP, Anders Andersson. Se nr 114!

 

1805-

HJÄLTE (Hjelte), Anders Jonsson. Född ca 1778 i Gästrikland; 5 fot 8 tum lång; soldat 27/6 1800 vid nr 114; transporterad hit 7/11 1805; avgången ca 1808.

(R)

 

1809-1836

LÖV (Löf), Johan Jansson (i Tjärnäs). Född 21/11 1789 i Gästrikland; 5 fot 7 tum lång; soldat 22/7 (5/8) 1809 med tillnamnet STRUTS, sedermera ändrat till LÖF; skrivkunnig; jägarsoldat; avgången 6/7 1836 för "obotlig stelhet uti högre axelleden samt anmäl till underhåll".

Kommenderad till Gävle 1809 i garnisonstjänst, Göta kanal 1812 och 1813; bevistade "med beröm" fälttåget mot Norge 1813-1814; kommenderad till Göta kanal 1816, Ljunga älv 1820, Hjälmare kanal 1822.

(R)

 

1837-1866

LÖV (Löf), Anders Göransson (i Fagersta). Född 6/3 1816 i Vika (Kpbg); 5 fot 6,9 tum lång; soldat 13/3 1837; avsked 22/6 1866 "för sjuklighet och svaghet, tjänt väl, underhåll på expektans".

Kommenderad till Långholmen 1840, Stockholm 1848 i garnisonstjänst, Långholmen 1850, Ladugårdsgärde 1855, Vaxholm 1857, statens järnvägsbygge 1858, Ladugårdsgärde 1862.

(R)

 

1867-1892

LÖV (Löf), Lars Andersson. Född 16/12 1846 i Torsåker; 5 fot 8 tum lång; soldat 2/2 1867 mot kontantlön; timmerman 1876; timmermansexamen 1880; avsked 4/7 1892 för "kronisk reumatism, tjänt väl, anmäld till underhåll på expektans".

Kommenderad till Långholmen 1869, Gävle 1869 på brandbevakning, Sångamo 1873; Ladugårdsgärde 1878, Sundsvall 1879.

(R)

 

1893-  Vakanskontrakt upprättat fr.o.m. 1/1 1893.

 

 

                
 

    


 

Denna sida är en del av

www.thorsaker.se

Katarina Sohlborg - 2005-2014