Roten nr 134, Ovansjö kompani

 

Rotehemman 1728: Särsta 1, 2 och 3 i Torsåkers socken

 

1682-1684

ANDERSSON, Anders (i Särsta). Musketerare 1682; avgången 1684.

(R)

 

1684- 

JONSSON, Anders (i Särsta). Musketerare 1684; "uttågade" 1684 i fält.

Gift.

Barn: Olof, döpt 24/5 1691, Anders, döpt 12/11 1693; Brita, döpt 31/1 1697, begr 14/2 1697.

(K-Torsåker,R)

 

         -1713

HUMLA (Humbla), Per Svensson. Född ca 1689 i Ockelbo (Glbg); var 1712 soldat här;  avgången troligen 1712.

(R)

 

1714-1719

BERGMAN, Olof Olofsson (i Särsta). Född ca 1687 i Torsåker; soldat 13/4 1714; "kan intet hantverk"; förklarades 22/5 1719 "oduglig till Hennes Kongl. Maj:ts tjänst" efter att ha "mist fem tår på vänstra foten och främsta lederna på den högra" under arméns återmarsch från Norge; avsked 15/12 1719.

Bevistade fälttåget mot Norge 1718-1719.

Gift 13/1 1717 i Torsåker med Kerstin Andersdotter. Barn: Anna, född 26/11 1717; Olaus, född 17/2 1722.

(K-Torsåker,R)

 

1719

LARSSON, Lars. Bonde i Stenshyttan; inskriven 22/5 1718 som soldat; avgången 8/7 samma år, då han för sig inställde nästföljande.

(R)

 

1719-1728

BERGMAN, Erik Johansson (i Stenshyttan). Född ca 1693 i Dalarna; krukmakare; soldat 8/7 1719; avsked 15/10 1728 för "lungsot, är genomsjuklig".

Gift med Margareta Ersdotter.

Barn: Anna, född 21/9 1723, begr 1371 1728; Margeta, född 17/6 1729.

(K-Torsåker,R)

 

1728-1730 Vakant

 

1730-1744

WIKSTRÖM, Erik Andersson. Född ca 1704 i Gästrikland; soldat 20/3 1730; avsked 25/10 1744 för "rygg- och rovärk, är dessutom liderlig". Gift med Brita Ersdotter från Särsta, född 1708, död 1778.

(R)

 

1747-1763  STJÄRNBJÄLKE, Ulrik. Se nr 120!

 

1763-1785

ROT (Roth), Anders Eriksson (i Särsta). Född 1732 i Gästrikland; soldat 21/6 1757 vid nr 120; 5 fot 8 tum lång; transporterad hit 14/4 1763; interimsavsked 14/6 1785.

Gift 14/8 1757 i Torsåker med Kristina Ersdotter från Edsken, född 1735. Barn: Erik, född 1761, soldat 134 ROT (se nedan!)

(K-Torsåker,R)

 

1785-1802

ROT (Roth), Erik Andersson. Född 1761 i Torsåker såsom den föregåendes son (se ovan!); soldat 15/6 1785; 5 fot 9 tum lång; soldat 15/6 1783; död 8/7 1802.

(K-Torsåker,R)

 

1803-1809

ROT (Roth), Anders Gabrielsson. Född ca 1777 i Gästrikland; 5 fot 10 1/4 tum lång; soldat 9/6 1803; död 3/1 1809 i fält.

(R)

 

1809-1812

ROT (Roth), Per Andersson (i Särsta). Född 2/8 1786 i Gästrikland; pipmakare; lantvärnssoldat; soldat 1/4 (21/6) 1809; 5 fot 7 tum lång; sotdöd 21/10 1812. Skrivkunnig.

Bevistade fälttåget i Finland och Västerbotten sommaren 1809; kommenderad till Göta kanal 1812.

(R)

 

1813- 

ROT (Roth), Anders Andersson. Född 1/9 1790; förstärkningskarl nr 4 under namnet AHLBOM; 5 fot 8 tum lång; ordinarie soldat här under namnet ROTH 16/3 1813.

Kommenderad till Göta kanal 1813; bevistade fälttåget i Norge 1813-1814; kommenderad till Göta kanal 1816, Stockholm 1817, Väddö kanal 1821.

(R)

 

1824-1829 Vakant

 

1829-1848

ROT (Roth), Jonas (i Särsta). Född 1806 i Gästrikland; 5 fot 10 tum lång; soldat 20/10 1829; jägare; avgången från jägarna 1/1 1841; vice korpral 7/7 1843; 6:e korpral 18/4 1846; död 18/3 1848.

Kommenderad till Väddö kanal 1832, Vaxholm 1838.

(R)

 

1849-1883

Indragen till musikkassan 24/4 1849; vakanskontrakt från 1/1 1875 ā 150 kr.

(R)

 

1883-

SOLBORG, Johan (i Solberga). Född 22/11 1863 i Torsåker; 5 fot 8,8 tum lång; snickare; soldat 2/11 1883 med kontantlön; avsked 4/9 1896 för "försvagad bukvägg efter bråckoperation, tjänt väl".

(R)

 

1897-1898

STILLFORS, Karl Johan. Född 29/7 1876 i Torsåker; 175 cm lång; soldat 4/6 1897; avsked "kasserad" 29/8 1898.

(R)

 

1899-1904

KARLSSON, Karl Johan (i Fors). Född 11/3 1877 på Österby bruk (Upps); 164 cm lång; soldat 16/12 1899; avsked 8/9 1904 för "nedsatt syn, tjänt väl".

(R)

 


 
 

    


 

Denna sida är en del av

www.thorsaker.se

Katarina Sohlborg - 2005-2014