Roten nr 116, Ovansjö kompani

 

Rotehemman 1728: Vall 3,  4  och 6 i Torsåkers socken.

 

 

(1682)-1690

GREVE, ERIKSSON (Ersson), Anders (i Vall). Född ca 1637 i Torsåker; kom i krigstjänst och var 1682 musketerare vid Överstelöjtnantens kompani för en rote i Vall, Torsåker; transporterad hit vid omorganisationen 1682; avsked 1690 såsom "bräcklig" och anmäld till underhåll; begr 22/6 1702 i Torsåker.

(K-Torsåker,R)

 

 

1690-1692

Vakant.

 

 

1692- 

HANSSON, Anders (i Vall). Musketerare 1692 och nämnes ännu 1695.

Gift 14/10 1694 i Torsåker med Anna Persdotter från Tjärnäs.

Barn : Anna, dp 17/11 1701, död 1773.

(K-Torsåker,R)

 

 

      -1713

LARSSON, Anders (i Östby). Var 1712 soldat här; avgången troligen 1713.

Kommenderad i Helsingfors 1712.

(R)

 

 

1713-1728

WALLMAN, Johan Eriksson (Ersson). Se nr 115!

 

 

1728-1757

ROSENSTOCK, Anders Johansson (i Vall). Född 1700 i Bergslagen; soldat 22/5 1719 vid  nr 121 under namnet HARSTEN; transporterad 22/12 1719 till nr 128 under namnet ROSENSTOCK och 15/10 1728 därifrån hit; avsked 21/6 1757; död 16/3 1777 i Torsåker, "85 år gammal".

Kommenderad till Helsingfors 1751 "på skansarbete".

Gift 18/10 (20 s e Tref) 1728 med Anna Larsdotter från Solberga, född 1694, död 25/7 1770.

Barn: Kerstin, född 1726, begr 2/2 (Fest puris mor.) 1726; Johan, född 29/3 1727, begr 22/6 (3 s e Tref) 1729; Anna, född 24/3 1729; Kerstin, född 23/4 1730, gift med soldaten nr 116 Erik Landberg (Se nedan!).

(K-Torsåker,R)

 

 

1757-1763

STOLT, Lars Eriksson (Ersson). Se nr 140!

 

 

1763-1798

LANDBERG, Erik Persson (i Vall). Född 1735 i Falun; soldat 26/4 1759 vid nr 140; 5 fot 8 tum lång; transporterad hit 14/4 1763; död 28/2 1798 i Torsåker.

Bevistade fälttåget i Finland 1788-1790.

Gift         i Torsåker med Kerstin Andersdotter, född 23/4 1730, död 1800, dotter av soldaten nr 116 Anders Rosenstock (Se ovan!) och Anna Larsdotter.

Barn: Katarina, född 1757; Anna, född 1760; Anders, född 1762; Kerstin, född 1764; Erik, född 1766; Margta, född 1769.

(K-Torsåker,R)

 

 

1798-1799

LEK, Erik Eriksson (Ersson). Född 1767 i Gästrikland; vargeringskarl; soldat 16/3 1791 här vid kompaniet nr 149; 5 fot 5 tum lång; transporterad hit 25/10 1798; död 31/1 1799 i Torsåker.

(R)

 

 

1800- 

GLAD, Erik Olsson (i Vall). Född 7/7 1775 i Gästrikland; 5 fot 10 tum lång; bergsprängare; soldat 6/5 (26/6, 27/6) 1800. Skrivkunnig.

Kommenderad 1801 på kronoarbete, 1806 på kronoarbete, till Södertälje kanal 1807; bevistade fälttåget i Finland och Västerbotten 1808-1809 samt därunder affärerna vid Oravais, Hörnefors och Umeå; kommenderad till Göta kanal 1812 och 1813; bevistade fälttåget i Norge 1813-1814; kommenderad till Göta kanal 1816, Stockholm 1817.

(R)

 

 

1823-1850

EK, Lars Larsson (i Vall). född 13/6 1801 i Torsåker; 5 fot 11 3/4 tum lång; soldat 12/5 1823; avsked 22/6 1850 på expektans såsom "ofärdig i nedre kroppsdelarna, enl betyg av läkare" samt anmäld till underhåll.

Kommenderad till Kårböle 1831 på vägbygge, Stockholm 1833, Vaxholm 1842, Stockholm 1848 i garnisonstjänst; "tjänt väl".

(R)

 

 

1851-1852 

Vakant.

 

 

1852-1877

SKÖLD, Hans Jansson (i Tjärnäs). Född 14/12 1825 i Torsåker; 5 fot 7 3/4 tum lång; soldat 21/2 1852; avsked 26/6 1877 "pga läkarbetyg, tjänt berömligt, underhåll på expektans"; fjärdingsman.

Kommenderad till Långholmen och Ladugårdsgärde 1855, statens järnvägsbygge 1858, Ladugårdsgärde 1862 och 1867, gävle 1869 på brandbevakning, Långholmen 1875 på bevakning.

(R)

 

 

1878-1901

KRANS, Olov (i Vall, sen i Ingalunda). Född 11/1 1857 i Högbo; 6 fot 1,5 tum lång; gruvarbetare, soldat 15/1 1878 med kontantlön; godkänd i förberedande underbefälsskolan 1880 och i underbefälsskolans 1:a klass på Karlsborg 1881; vice korpral 29/6 1884; entledigad från vicekorpralskapet 21/5 1889; avsked 4/9 1901, "tjänt utmärkt väl".

Kommenderad till Ladugårdsgärde 1878, Karlsborg 1881.

(R)

 

 

FORSSLING, Johan Alfred. Född 4/6 1880 i Ockelbo; soldat 16/12 1899; 175 cm lång.

 

 

         
   


 

Denna sida är en del av

www.thorsaker.se

Katarina Sohlborg - 2005-2014