Roten nr 150, Ovansjö kompani

 

Rotehemman 1728: Ovanåker 1, Nybygge-fäbodställe 1; Edsken 1 i Torsåkers sn.

                        1805: Ovanåker 1, Hoo 1, Nybyn 1 och Edsken 1 i Torsåkers sn.

 

 

(1682)- 1684 

PERSSON, Lars (i Ovanåker). Var musketerare här; avgången troligen 1684.

(R)

 

1685-     

OLOFSSON (Olsson), Anders (i Ovanåker). Musketerare 1685 och nämnes ännu 1695.

Gift 15/3 1691 i Torsåker med Margareta Grelsdotter från Garpenberg, född ca 1657, begravd 9/5 1705.

Barn: en dotter, född 1689, begravd 7/10 1694; Olof, dp 22/11 1691; Karin, dp 15/3 1696, begr 3/6 1696; Anders, dp  /5 1700, begr 6/9 1716.

(K-Torsåker,R)

 

1711-1716

MENLÖS, Mats Matsson. Född ca 1693 i Torsåker; soldta 6/10 1711; "kan intet hantverk"; död eller fången 1715 vid Stralsund.

Kommenderad i Wismar 1714, "år i Pommern" 1715.

(R)

 

1716-1717

MENLÖS (Menlöös), Abel Larsson. Född ca 1692 i Torsåker; soldat 8/6 1716; avsked 24/9 1717, då han för sig inställde nästföljande.

(R)

 

1717-1728

MENLÖS (Menlöös), Jonas Larsson (i Hoo, sen i Barkhyttan). Född ca 1699 i Gästrikland; soldat 24/9 1717; avsked 15/10 1728 såsom "sjuklig av rygg- och rovärk, desslikes mist stortån av förkylning, förmår ej marschera".

Bevistade fälttåget i Norge 1718-1719.

Gift 16/10 1720 i Torsåker med Margeta Andersdotter från Åsmundshyttan.

Barn: Brita, född 29/5 1721, död 1793; Anna, född 22/2 1723, död 1751; Margeta, född 13/11 1727, död 1756.

(K-Torsåker,R)

 

1728-1735

ÖSTERBOM, Johan Andersson (i Ovanåker). Född 1700 i Gästrikland; soldat 28/8 1724 vid nr 140; transporterad hit 15/10 1728; avsked 13/5 1735 såsom "huvudsvag"; begravd 22/5 1751 i Torsåker.

Gift 14/11 (?) 1731 i Torsåker med Kerstin Svensdotter från Ovanåker. Barn: Margareta, född 1740, begr 10/8 1740; Sven, född 1741, begr 17/8 1749.

(K-Torsåker,R)

 

1739  CEDERSTRÖM, Tomas. Se OFFICERARE!

 

1740-1749 ÖSTERBOM, Erik Eriksson (Ersson). Se nr 120!

 

1749-1783

TÖRNKVIST (Törnqwist), Henrik Henriksson (i Hoo). Född 1721 i Gästrikland; soldat 10/12 1742 vid nr 120 under namnet TÖRNFÄLT; 5 fot 8 tum lång; transporterad hit 14/9 (14/12) 1749 under namnet TÖRNKVIST; fången 3/4 1761 hos preussarna vid Bartow (Tyskl), men utväxlades och återkom till kompaniet 9/8 1761.

Bevistade fälttåget i Pommern.

Gift 30/12 1750 med sin trolovade Brita Maria Söderman, född 1726 i Stockholm.

Barn: Brita Lisa, född 19/11 1750.

(K-Torsåker,R)

 

1784-1785 LEJON (Leijon), Erik Larsson. Se nr 122!

 

1785-1808

STYV (Styf), Anders Johansson (Jansson). Född ca 1761 i Gästrikland; soldat 28/1 1785; 5 fot 10 tum lång; död 15/12 1808 "på Torneå sjukhus".

Bevistade fälttåget i Finland 1788-1790 och därunder kommenderad 1789 som jägare vid överstelöjtnant Drufwas jägarbataljon; kommenderad till Stockholm 1807; bevistade fälttåget i Finland 1808.

(R)

 

1808-1809 

STYV (Styf), Anders Andersson. Född ca 1787; vargeringskarl 1/4 1808 vid Hälsinge vargeringsbataljon, 1:a kompaniet nr 86 under namnet KULA; insatt 21/12 1808 som soldat här under namnet STYV; 5 fot 10 1/2 tum lång; avgången troligen 1809.

(R)

 

1809-1830

BLOMBERG, Jonas (Johan?) Jonsson (i Solberga). Född 1788 i Gästrikland; skräddare; lantvärnssoldat; nummerspel (pipare) här 1/4 1809 under namnet STYV; 5 fot 6 1/2 tum lång; "får heta BLOMBERG" 18/11 1809;  _:e korpral 16/9 1819; skrivkunnig; avsked 16/6 1830 såsom "sjuklig, tjänt utmärkt väl", anmäld till underhåll.

"Bevistat 1808, 1809, 1813 och 1814 årens fälttåg, gjort två arbetskommenderingar" till Göta kanal 1812 och 1813.

(R)

 

1830-1832 GROTH, Johan Erik. Se MUSIKEN: Spel i nummer!

 

1832-1833  BÅNG, Erik. Se MUSIKEN: Spel i nummer!

 

1833 SMÄRT (Smert), Anders. Se MUSIKEN: Spel i nummer!

 

1833-1835 Vakant

 

1835-1860

WÄNNBERG (Wennberg, Wänberg), Isak Isaksson (i Särsta). Född 5/5 1806 i Torsåker; soldat 9/2 1835; 5 fot 9 1/2 tum lång; avsked 20/6 1860 "i anseende till ålder och tjänstetid samt blindhet och dövhet enligt läkarbetyg", anmäld till underhåll på expektans.

Kommenderad till Vaxholm 1839, Stockholm 1848 i garnisons-tjänst, Ladugårdsgärde 1855, Enholmen 1856, statens järnvägs-bygge 1858.

(R)

 

1860-1863 STARKE, Vilhelm Herman. Se MUSIKEN: Spel i nummer!

 

1883-1888

Vakanskontrakt från 1/11 1860 á 120 rdr riksmynt, förnyat från 1/1 1875 ā 150 kronor. -Indragen till fältmusikant 1/8 1883; anslagen till volontär 1/1 1888.

(R)

 

1888-1890 LILLIEHÖÖK, Gösta. Se OFFICERARE!

 

1890-1894 Vakant

 

1894-1900 HOLMSTRÖM, Per Simon. Se UNDEROFFICERARE!

 

1900-1902

MODIG, Johan Alfred. Född 3/1 1883 i Lingbo (Glbg); volontär 21/12 1900; godkänd i korpralskolan i Härnösand 1902; avsked 14/8 1902.

(R)

 

   

     
 

 


 

Denna sida är en del av

www.thorsaker.se

Katarina Sohlborg - 2005-2014