Roten nr 139, Ovansjö kompani

 

Rotehemman 1728: Tjärnäs 8 samt Eltebo 1 och 2 i Torsåkers socken

 

(1682)-1695

NILSSON, Olof (i Fagersta, sen i Tjärnäs). Född i Torsåker; kom 1678 i krigstjänst vid Överstelöjtnantens (Färnebo) kompani för en rote i Fagersta, Torsåker; transporterad hit som musketerare vid omorganisationen 1682; avsked 1695 på villkor att han skaffar annan knekt i sitt ställe.

Gift.

Barn: Olof, döpt 21/9 1696, död 1773.

(K-Torsåker,R)

 

1711-1721

UNDERSAM / UNGMAN, Erik Olofsson (Olsson). Född ca 1673 i Torsåker; soldat 21/1 1711; "kan intet hantverk"; avsked 15/9 1721 såsom "gammal, oförmögen och mest sjuk".

Kommenderad till Vaxholm 1719.

Gift 21/7 1714 i Torsåker med Margeta Ersdotter från Barkhyttan.

(K-Torsåker,R)

 

1722-1728 STENBERG, Olof Persson. Se nr 73!

 

1728-1742

ELTEBOM, Anders Andersson (i Eltebo). Född ca 1715 i Bergslagen; soldat 23/4 1742, död 3/3 1763.

Bevistade fälttåget i Pommern 1758-1761 samt därunder kommenderad "på postering vid Glewitzfehr" 1758 och "på arbete vid Denholmen" 1759 och 1760.

Gift 3/10 1755 i Torsåker med Kerstin Ersdotter från Åsmunds-hyttan, född 1728, begravd 18/12 1763.

Barn: Erik, Anders, Lars, Erik, Elisabet, Anna, Kerstin.

(BU,K-Torsåker,R)

 

1763-1767 Vakant

 

1767-1789

SKARP, Abel Olofsson (i Eltebo). Född ca 1745 i Gästrikland; soldat 13/6 1767; 5 fot 9 1/2 tum lång; avsked 16/1 1789 såsom "sjuklig, klen och oduglig".

Bevistade fälttåget i Finland 1788-1789.

Gift 28/12 1774 i Torsåker med Margta Larsdotter från Eltebo.

(K-Torsåker,R)

 

1789-1805

SKARP, Olof Eriksson (Ersson). Född ca 1757 i Gästrikland; soldat 17/3 1789; 5 fot 6 1/2 tum lång; avsked 17/6 1805 såsom "svag och undermålig".

Bevistade fälttåget i Finland 1789-1790.

(R)

 

1805-1808

SKARP, Olov Eriksson. Född ca 1786 i Gästrikland; 5 fot 10 1/2 tum lång; soldat 20/6 (19/6) 1805; avgången ca 1808.

Kommenderad till Södertälje 1807.

(R)

 

1809-1816

SKARP, Johan (Jöns) Ersson (i Eltebo). Född 16/6 1786 i Gästrikland; 5 fot 8 tum lång; skrivkunnig; soldat 20/6 (21/6) 1809; interimsavsked 11/3 1816.

Bevistade sommarfälttåget 1809; kommenderad till Göta kanal 1812.

(R)

 

1816-1834

SNYGG, Erik. Född 1796 i Gästrikland; 5 fot 8 1/4 tum lång; soldat 11/3 1816; jägarsoldat; död 30/11 1834.

Kommenderad till Stockholm 1817, Ljunga älv 1830, Hjälmare kanal 1822 och 1824.

(R)

 

1836-1851

SNYGG, Anders Olsson (i Eltebo). Född 27/9 1815 i Torsåker; 5 fot 9 1/4 tum lång; soldat 18/1 1836; död 11/9 1851.

Kommenderad till Vaxholm 1839 och 1845, Stockholm 1848 i garnisonstjänst.

(R)

 

1852-1877

STRANDELL, Per Persson (i Eltebo). Född 27/5 1830 i Ovansjö; 5 fot 9,6 tum lång; soldat 21/2 1852; vice korpral 16/4 1855; distinktion av guld 1859; korpral 4/7 1863; distinktions-korpral 29/6 1874; död 21/12 1877.

Kommenderad till Långholmen och Ladugårdsgärde 1855, Grisslehamn 1859, Ladugårdsgärde 1862, statens järnvägsbygge 1865, Ladugårdsgärde 1867, Gävle 1869 på brandbevakning.

(R)

 

1878-1903

SAND, Per Olov Sandin. Född 15/9 1857 i Valbo; 5 fot 7,2 tum lång; arbetare; soldat 13/4 1878 med kontantlön; underkänd i förberedande underbefälsskolan 1881; "ställd på 7 mån. förbättring" 18/9 1902; avsked 21/4 1903 pga "ryggrads-krökning".

(R)

 

   

       
 

 


 

 

Denna sida är en del av

www.thorsaker.se

Katarina Sohlborg - 2005-2014