Roten nr 123, Ovansjö kompani

 

Rotehemman 1728: Vij 1, 2, 8 och 9 i Torsåkers socken.

 

(1682)-1694 

HANSSON, Olof (i Vij). Född i Torsåker; kom 1678 i krigstjänst och var 1682 musketerare här; avsked 1694, enär han ”antagit hemmansbruk” och för sig inställde nästföljande.

(R)

 

1694-  

ERIKSSON (Ersson), Erik (i Vij). Musketerare 1694; ”uttågade” i fält 1700.

(K-Torsåker,R)

 

1713

HÄLLBERG (Hallberg?), Anders Jonsson. Född ca 1689 i Torsåker; var 1712 soldat här; avgången troligen 1713.

(R)

 

1713-1719 

MODIG, Olof Persson (i Vall). Född ca 1685 i Torsåker; soldat 16/10 1713; ”kan intet hantverk”; död  /1 1719 ”av frost på fjället” under arméns återmarsch från Norge.

Bevistade fälttåget i Norge 1718-1719.

Gift 1:o i Torsåker med Maria Ersdotter.

Gift 2:o 1715 i Torsåker med Karin Hansdotter.

Barn: Margeta, född 24/1 1714; Karin, född 25/4 1715, död 26/4 1715.

(K-Torsåker,R)

 

1719-1728 MODIG, Erik Johansson. Se nr 135!

 

1728-1734 Vakant

 

1734-1742 

LÖVKVIST (Löfqwist), Anders Johansson. Född ca 1715 i Gästrikland; soldat 18/10 1734; död 4/9 1742 i Bergesund.

Bevistade fälttåget mot Ryssland 1742.

(R)

 

1742-1758

LÖVKVIST (Löfqwist), Mats Eriksson (Ersson). Född ca 1718 i Gästrikland; soldat 10/12 1742; död 13/11 1758 i Pommern.

Kommenderad till Helsingfors 1751 ”på skansarbete”; bevistade fälttåget i Pommern 1758.

Gift 7/4 1743 i Torsåker med Anna Persdotter från Västerhästbo.

(K-Torsåker,R)

 

1759-1763 LÖVKVIST (Löfqwist), Olof Larsson. Se nr 124!

 

1763-1789

FORSSTEN, Per (Peter) Månsson (i Vij). Född 1738 i Falun; soldat 26/4 1759 vid nr 124; 5 fot 11 1/2 tum lång; transporterad hit 14/4 1763; avsked 16/1 1789 såsom "orkeslös, har ont i ryggen", samt anmäld till underhåll.

Bevistade fälttåget i Finland 1788-1789.

Gift 30/11 1759 i Torsåker med änkan Anna Persdotter i Vij, född 1712, död 3/12 1779.

(K-Torsåker,R)

 

1789

GRYM, Per Matsson. Född ca 1761 i Gästrikland; soldat 21/3 1789; 5 fot 7 tum lång; död 30/11 1789 i Bergå (Finl).

Bevistade fälttåget i Finland 1789.

(R)

 

1790-1803

LÅNG, Anders Andersson. Född ca 1768 i Dalarna; vargeringskarl; soldat här 15/9 1790; 6 fot 1 1/2 tum lång; avsked ad interim 27/9 1803.

Bevistade fälttåget i Finland 1789-1790.

(R)

 

1804-1821

NORDGREN, Karl (i Vij). Född 8/5 1784 i Gästrikland; 5 fot 8 tum lång; skomakare; spel i nummer (valthornist) här; interims-avsked 28/5 1821 (konfirm. 7/5 1822). Skrivkunnig.

Bevistade fälttåget i Finland 1808-1809 samt därunder affärerna vid Lappfjärd och Oravais. Död 5/3 1805.

(R)

 

1822-1850

TAKT (Tackt), Erik Ersson (i Vij). Född 1797 i Torsåker; 5 fot 6 tum lång; frivilligt spel  i nummer (trumslagare) 1/4 1815 vid nr 7; transporterad 13/5 till nr 82; transporterad hit 28/5 1821; soldat 24/6 1826; avsked 22/6 1850 ”såsom behäftad med allmän svaghet, som gör honom otjänstbar”, samt anmäld till underhåll.

Kommenderad till Göta kanal 1813; bevistade fälttåget i Norge 1813-1814 som beväringskarl; kommenderad till Väddö kanal 1832; Rindö 1842; ”tjänt väl”.

(R)

 

1850-1877

LIV (Lif), Erik Ersson Hammarstedt (i Barkhyttan, sen i Berg, sen i Vibyhyttan). Född 6/2 1827 i Torsåker; 5 fot 10 3/4 tum lång; soldat 11/10 1850; tiraljör; avsked 26/6 1877 pga läkarbetyg, tjänt väl, underhåll på expektans.

Kommenderad till Långholmen 1853 på bevakning, Ladugårdsgärde 1855, statens järnvägsbygge 1858, Ladugårdsgärde 1862, statens järnvägsbygge 1865, Ladugårds-gärde 1867, Gävle 1869 på bevakning.

(R)

 

1878-1905

LIV (Lif), Lars Erik Pettersson (i Särstaholm). Född 5/7 1859 i Torsåker; 167 cm lång; arbetare; soldat 15/1 1878; godkänd skicklighet som sjukvårdselev vid Garnisonssjukhuset i Stockholm 1880; sjukvårdssoldat samma år; vice korpral i regementet 27/1 1904; avsked 16/9 1905 för ”kronisk reumatism, tjänt väl”, anmäld till underhåll på expektans.

Kommenderad till Ladugårdsgärde 1878; Sångamo 1884.

(R)

  

 

 

Denna sida är en del av

www.thorsaker.se

Katarina Sohlborg - 2005-2014