Roten nr 117, Ovansjö kompani

 

Rotehemman 1728: Vall 9 och 10 i Torsåkers socken.

 

 

1684-

OLOVSSON, Hans. Musketerare 1684 och nämnes ännu 1695.

Gift.

Barn: Kerstin, dp 8/9 1689.

 

SNÄLL, Per Månsson. Född ca 1688 i Valbo; var 1712 soldat.

(R)

 

1714-1719

STENFÄLT (Stenfeldt), Anders Eriksson. Född ca 1692 i Torsåker; "kan intet hantverk"; soldat 10/4 1714; död   /1 1719 "av frost på fjället" under arméns återmarsch från Norge.

Bevistade fälttåget mot Norge 1718-1719.

(R)

 

1719

STENFÄLT (Stenfeldt), Johan Jorisson. Född ca 1697 i Gästrikland; soldat 22/5 1719; död 22/10 samma år.

(R).

 

1719-1728

STENFÄLT (Stenfelt), Olof Olovsson (i Väster-Hästbo). Född ca 1694 i Gästrikland; soldat 22/12 1719; avsked 15/10 1722 såsom "krokryggig och flintskallig samt osynlig".

Gift med Malin Andersdotter.

Barn: Karin född 23/10 1720; Malin, född 6/1 1723, begr 21/7 (5 s e Tref) 1728; Olof, född 1/10 1728; Kerstin, begr (Fest 4 pent) 1733.

(K-Torsåker,R)

 

1728-1742

HYTTMAN, Erik Andersson (i Vall). Född ca 1699 i Bergslagen; soldat 9/1 1720 vid nr 115; transporterad hit 15/10 1728; död 24/7 1742 vid Pellinge.

Kommenderad på galäreskadern 1741-1742.

Gift 29/9 (Fest Mikael) 1723 med Sara Bengtsdotter från Nystilla, född ca 1692, död 14/4 1772.

Barn: Anders, född 5/2 1725; Margreta, född 5/4 1727, begr 8/10 (19 s e Tref) 1727; Lars, född 10/8 1728.

(K-Torsåker,R)

 

1742-1763

HYTTMAN, Erik Eriksson (i Vall). Född ca 1715 i Gästrikland; sodlat 10/12 1742; avsked 13/1 1763.

Bevistade fälttåget i Pommern 1758-1761.

Gift 21/9 1744 i Torsåker med Brita Larsdotter från Vall.

Barn: Erik, född 1745, begr 27/5 1750; Brita, född 9/10 1750.
(K-Torsåker,R)

 

1764-1766

Vakant

 

1767-1789

STARK (Starck), Erik Larsson (i Vall, sedan i Kalvsnäs). Född 1742 i Gästrikland; soldat 13/6 1767; 5 fot 8 tum lång; avsked 12/10 1789 för "bråck".

Bevistade fälttåget i Finland 1788-1789.

Gift 22/1 1768 i Torsåker med Greta Olsdotter från Hofors, född 1743.

Barn: en son, född  /10 1768, begr 23/10 1768; Stina, född 1769; Erik, född 1777, död 8/5 1778.

(K-Torsåker,R)

 

1790-1813 

BORG, Erik Eriksson (Ersson). Född ca 1764 i Gästrikland; soldat 3/1 1784 vid nr 149; 5 fot 10 1/2 tum lång; transporterad hit 15/9 1790; korpral (1807); underofficerskorpral (1813); avsked 2/2 1813 såsom "sjuklig av krigets fatiguer", belönad med medalj för tapperhet i fält och anmäld till underhåll.

"Bevistat 1789, 1790, 1808 och 1809 års krig med utmärktaste beröm, affärerna vid Kaipas, Keltis, Lappfjärd, Oravais."

(R)

 

1813-1817

BORG, Olof Olsson. Se nr 135!

 

1817-1821

KRANS (Krantz), Per. Född ca 1791 i Gästrikland; soldat 19/4 1816 vid nr 135; 5 fot 9 tum lång; transporterad hit 13/5 1817; död 26/10 1821 i Torsåker.

Kommenderad till Stockholm 1817.

(R)

 

1822-1858

Indragen till underofficers avlöning, sedermera till musikkassan. 2//6 1822 - 10/4 1830 Fältväbel Per Grip.

(R)

 

1858-1868

Uppsagd till rekrytering  /3 1858, men nytt kontrakt ingånget 15/4 1858, och indragen till musikkassan från 1/5 1858, avgift 120 rdr R:mt. - Vakant 31/10 1868.

(R)

 

1869-1897

SKOG, Per Andersson (i Vall). Född 2/2 1846 i Torsåker; gruvarbetare; soldat 29/4 1869 med kontant- och naturalön; 5 fot 9 1/2 tum lång; avsked 26/8 1897.

Kommenderad till Gävle 1869 på brandbevakning, Långholmen 1875, Ladugårdsgärde 1878.

(R)

 

1898-1901

NYMAN, Karl Johan Alfred. Född 1/4 1879 i Torsåker; soldat 3/6 1898; 168 cm lång, underkänd i korpralskolan 15/8 1900; avsked 4/9 1901, "tjänt försvarligt för "svagsynthet och allmän svaghet", tjänt utmärkt väl, anmäld till underhåll på expektans.

Kommenderad v militärskolan i Gävle 1898.

 


 


 

 

Denna sida är en del av

www.thorsaker.se

Katarina Sohlborg - 2005-2014