Roten nr 121, Ovansjö kompani

 

Korpralsrote 1682-1783

 

(1682)-1690 

ANDERSSON, Olof (i Hofors). Kom 1660 i krigstjänst och var 1682 korpral vid __________ kompani; transporterad hit vid omorganisationen 1682; avsked 9/5 1690 såsom "bråtfällig" och anmäld till underhåll.

(R)

 

1690-1702  MÖRT, Anders Nilsson. Se UNDEROFFICERARE!

 

1702-1708

ANDERSSON, Mats (i Hofors). Musketerare vid nr 149; korpral här 26/2 1702; försvunnen vid Liesna 1708 eller Poltava 1709.

(R)

 

1709-1710

ANDERSSON, Göran. Soldat  vid nr 88; korpral här  /12 1709; avsked   /9 1710.

(Avl)

 

1710-1712 MATSSON, Olof. Korpral här   /9 1709; avsked   /3 1712.
(Avl,R)

 

1712-1713 GRÖNING, Anders. Född ca 1693 i Rängsjö (Glbg); värvad   /3 1712 till korpral här; drunknad    /2 1713 vid Landtrügen.
(Avl,R)

 

1714-1718 LILLMAN (Lillja), Bengt Andersson. Se UNDER-OFFICERARE !

 

1718-1719 HARSTEN, Erik Eriksson (Ersson). Se nr 20!

 

1719 HARSTEN, Anders Johansson. Se nr 116 ROSENSTOCK!

 

1719-1722 STENBERG, Olof Persson. Se nr 73!

 

1722 RUTH, Lars. Se UNDEROFFICERARE!

 

1722-1723 STENBERG, Olof Persson. Se nr 73!

 

1723  LITEN, Anders Eriksson. Se UNDEROFFICERARE!

 

1723 STENBERG, Olof Persson. Se nr 73!

 

1723-1728 BORG, Per (Petter) Olofsson. Se UNDEROFFICERARE!

 

1728-1735 STENBERG, Olof Persson. Se nr 73!

 

1735-1741 TÖRNFÄLT (Törnefelt, Törnfelt), Henrik Jostsson. Se UNDEROFFICERARE!

 

1741-1742

KÄLLSTRÖM (Kiällström), Erik Olofsson (Olsson). Född ca 1701 i Gästrikland; soldat 5/11 1728 vid nr 132 under namnet MALMSTRÖM; korpral 25/6 1740 vid nr 97 under namnet KÄLLSTRÖM; transporterad hit 28/12 1741; död 28/8 1742.

Gift i Torsåker med Margareta Isaksdotter.

Barn: Magdalena, född 14/9 1729.

(K-Torsåker,R)

 

1742-1744 ÅKERSTEDT, Jonas Olofsson. Se nr 97!

 

1744-1762 HÖGFORS, Olof Andersson (i Fors). Se UNDER-OFFICERARE!

 

1762-1783

BERGKVIST (Bergqwist), Anders Andersson (i Vij). Född 1724 i Gästrikland; soldat 10/10 1742 vid nr 137; tjänstgörande 6:e korpral 10/4 1759; transporterad hit 3/3 1762 till korprals-lönen; avsked 17/6 1783 såsom "orklös" och anmäld till underhåll.

Kommenderad till Helsingfors 1751 "på skansarbete", bevistat fälttåget i Pommern 1758-1761.

Gift 29/9 1755 i Torsåker med Kerstin Andersdotter från Barkhyttan, född 1727.

Barn: Anders, född 1757, död 3/12 1779; Katrina, född 1763; Olof, född 1766; Jan, född 1770.

(K-Torsåker,R)

 

1783-1794

REN (Rehn), Erik Persson. Född ca 1761 i Gästrikland; soldat 20/6 1783; 5 fot 10 1/2 tum lång; avsked 18/6 1794 såsom "svagsint".

Bevistade fälttåget i Finland 1788-1790.

(R)

 

1794-1797  AXLING, Johan(nes). Se nr 19!

 

1797-1808

REN (Rehn), Johan (Jan) Andersson. Född ca 1770 i Gästrikland; soldat 29/12 1797; 5 fot 8 3/4 tum lång.

Kommenderad till Södertälje 1807.

(R)

 

1809-1836

REN (Rehn), Hans Jacobsson (i Vij). Född 28/5 1787 i Gästrikland; 5 fot 8 tum lång; soldat 28/6 1809; avskedad 4/7 1836 för "fel på västra ögat" samt anmäld till underhåll.

Bevistade "med beröm" sommarfälttåget 1809 i Västerbotten och Jämtland; kommenderad till Göta kanal 1812 och 1813; bevistade fälttåget mot Norge 1813-1814; kommenderad till Göta kanal 1816, Väddö kanal 1821, Vanäs 1824 på fästningsbygge.

(R)

 

1836-1855

REN (Rehn), Olof Olsson (i Vij, sen i Sälgsjögården). Född 1/12 1811 i Torsåker; 6 fot 1/2 tum lång; soldat 12/12 1836; död 14/6 1855.

Kommenderad till Långholmen 1842, Stockholm 1848 i garnisonstjänst, Vaxholm 1852.

(R)

 

1855-1882

Indragen till musikkassan 14/9 1855 i stället för roten nr 58, som upptages såsom vakant att ersätta med soldat; "indragen till musikkassan från 1/12 1861, 120 rdr R:mt"; vakanskontrakt 1/1 1875 å 150 kr; "uppsagd till rekrytering från 1/7 1882".

(R)

 

1882-1888

LUND, Anders Johan Lundqvist (i Högbo östanby). Född 1/7 1861 i Högbo; 5 fot 7,5 tum lång; arbetare; soldat 5/10 1882 med penninglön; avsked ad interim 12/1 1888 för anställning i civilt yrke, "tjänt försvarligt".

(R)

 

1888-1900 

HEMLIN, Per Wilhelm (i Skuggan, Valbo). Född 1/10 1861 i Össebygarn (Stlm); 171 cm lång; arbetare; tjänade först under fyra år vid Svea artilleriregemente; godkänd i 2:e-konstapels-examen; godkänd i 1:e-konstapelsexamen 1884; avsked; soldat här 12/1 1888; skytt 1889; avsked 27/8 1900, "tjänt utmärkt väl".

(R)

 

      
 


 

 

Denna sida är en del av

www.thorsaker.se

Katarina Sohlborg - 2005-2014