Roten nr 125, Ovansjö kompani

 

Rotehemman 1728: Hoo 10 och Vij 10 i Torsåkers socken

 

(1682)- 

HANSSON, Daniel (i Hoo). Född ca 1648 i Husby (Kpbg); kom 1681 i krigstjänst, var 1682 musketerare här och i tjänst ännu 1695; begravd 14/2 1714 i Torsåker.

Gift.

Barn: Daniel, döpt 24/11 1689; Erik, döpt 26/8 1694; Anna, döpt 10/10 1698, begr 11/6 1699; Olof, döpt 21/10 1700.

(K-Torsåker,R)

 

      -1713 

KURAGE (Courage), Per Larsson. Född ca 1686 i Torsåker; var 1712 soldat här; avgången troligen 1713.

(R)

 

1713-1716

ÖSTLING, Olof Andersson (i Tolven). Född ca 1690 i Gästrikland; soldat 7/9 1713; "kan intet hantverk"; avsked 16/7 1716, då han för sig inställde nästföljande.

Gift 6/10 1717 i Torsåker med Karin Larsdotter.

(K-Torsåker,R)

 

1716-1719

STILLBERG, Isak Albrektsson. Född ca 1695 i Torsåker; soldat 16/7 1716; avsked 15/12 1719 såsom "oduglig till Hennes Kongl. Maj:ts tjänst, mist stora tån och två tår därnäst på ena foten" genom frostskador under arméns återmarsch från Norge.

Bevistade fälttåget i Norge 1718-1719.

(R)

 

1719

STILLBERG, Samuel Eriksson (Ersson). Född ca 1676 i Gästrikland eller Bergslagen; smed; soldat 22/12 1719; avsked 15/10 1728 såsom "gammal och sjuklig, har inga tänder".

(R)

 

1728-1742

WISTEN, Jöns Jorisson. Född ca 1696 i Gästrikland; soldat 22/12 1719 vid nr 127; transporterad hit 15/10 1728; död 29/7 1742 i Helsingfors.

Bevistade fälttåget mot Ryssland 1742.

(R)

 

1742-1783

WISTEN, Johan Olofsson. Född 1722 i Gästrikland; soldat 10/12 1742; 5 fot 6 1/2 tum lång; fången 10/4 1759 hos preussarna, men "av ryssen entledigad vid Trepto" och återkom 31/10 1761 blesserad till kompaniet; avsked 17/6 1783 och anmäld till underhåll.

Kommenderad till Helsingfors 1751 "på skansarbete"; bevistade fälttåget i Pommern 1758-1761.

Gift 1:o 18/10 1745 i Torsåker med Elsa Margareta Johansdotter från Hoo, född ca 1725, begr 6/4 1746.

Gift 2:o 12/10 1746 i Torsåker med Karin Andersdotter från Hoo, född 1719.

Barn: Olof, född 1747; Lisa, född 1750; Anders, född 1756, död 23/6 1770.

(K-Torsåker,R)

 

1783-1806 

KNEKT (Kneckt), Erik Olofsson (Olsson). Född ca 1759 i Gästrikland; soldat 20/6 1783; 5 fot 10 tum lång; död 1/3 1806.

(R)

 

1806-1808

HÖGFORS, Lars. Född ca 1792 i Gästrikland, nummerspel (valthornist) 8/2 1806 vid nr 133; transporterad hit  24/11 samma år och nämnes ännu 16/6 1807; död 15/12 1808 i Nikkala (Finl).

(R)

 

1808

DREIJER, Lars Jacobsson. Född ca 1786 i Gästrikland; vargeringskarl vid vargeringskompaniet nr 78; insatt här 21/12 1808, 5 fot 6 tum lång; men befanns vara död redan 4/12 samma år.

(R)

 

          -1809

DREIJER, Anders. Vargeringskarl nr 90, insatt här 5/2 1809; fången 1809 och ej återkommen.

Bevistade fälttåget i Finland 1809.

(R)

 

1810-1817

FÄRM (Ferm), Anders Ersson (i Barkhyttan). Född 15/9 1787 i Gästrikland, 5 fot 7 1/4 tum lång; bergsprängare; soldat 18/4 1810 under namnet VIKING, senare ändrat till FÄRM; jägare; skytt; interimsavskedad 15/4 1817. Skrivkunnig.

Kommenderad till Göta kanal 1812.

(R)

 

1818-1836

GOD, Erik. Född 1795 i Gästrikland; 5 fot 9 tum lång; beväringssoldat 1815; soldat här 15/4 1817 (24/1 1818); avgången 4/7 1836 "för sjuklighet".

Kommenderad till Ljunga älv 1820, Väddö kanal 1821, Vanäs 1824 på fästningsbygge.

(R)

 

1836-1853

GOD, Johan (Jan) Ersson (i Vij). Född 27/10 1816 i Ockelbo; 5 fot 7 1/2 tum lång; soldat 12/12 1836; jägare (1839); skarpskytt 1850; avsked 21/6 1853 "utan underhåll".

Kommenderad till Långholmen 1840 på bevakning, Vaxholm 1842, Stockholm 1848 i garnisionstjänst.

(R)

 

1853-1885

Indragen till musikkassan 1/10 1853; till underofficers avlöning 1/11 1857; anslagen till fältmusikants avlöning från 31/12 1862; vakanskontrakt från 1/1 1875 ā 150 kr; åter rekryteringsskyldig 1/6 1885.

(R)

 

1885-1901

KLANG, Johan August. Född 14/5 1865 i Torsåker; 5 fot 6,3 tum lång; arbetare; soldat 22/10 1885 med kontantlön; godkänd i förberedande korpralskolan 1888; med beröm godkänd i korpralskolan 1889; skytt 1890; vice korpral 17/2 1893; entledigad från vicekorpralsbeställningen 13/3 1894; avsked 4/9 1901, "tjänt utmärkt väl".

Ägde egen gård i Torsåker.

(R)

 

 

 

 

Denna sida är en del av

www.thorsaker.se

Katarina Sohlborg - 2005-2014