Roten nr 128, Ovansjö kompani

 

Rotehemman 1728:  Böle 1, Stenshyttan 4 och 5, Bergvisbo 1 i Torsåkers socken.

 

(1682)-  

ANDERSSON, Lars (i Böle, sen i Stenshyttan). Född i Torsåker, kom 1681 i krigstjänst, var 1682 musketerare här och nämnes ännu 1695.

Gift.

Barn: en son f.1686, begr 17/1 1695; lars, dp 1/12 1689; margeta, dp 18/6 1693; Mats, dp 4/10 1695; Erik, dp 19/2 1699.

(K-Torsåker,R)

 

        -1713

KATT, Anders Andersson (i Vij). Var 1712 soldat här; avgången troligen 1713.

Kommenderad till Helsingfors 1712.

Barn utom äktenskapet (med Märit Andersdotter i Vij): Brita, född 30/3 1711.

(K-Torsåker,R)

 

1713-1719 

ROSENSTOCK, Anders Matsson (i Barkhyttan). Född ca 1691 i Torsåker; soldat 7/10 1713; "kan intet hantverk"; död   /1 1719 "av frost på fjället" under arméns återmarsch från Norge.

Bevistade fälttåget i Norge 1718-1719.

Gift 25/7 1714 i Torsåker med Anna Israelsdotter från Österhästbo.

Barn: Karin, född 28/7 1715; Anna, född 1/12 1716, begr 1717; Anders, född 13/2 1718.

(K-Torsåker,R)

 

1719-1728 ROSENSTOCK, Anders Johansson. Se nr 116!

 

1729-1755

KIÖNIG (Kiöning), Erik Hansson. Född 1707 i Falun; soldat 28/2 1729; död 16/5 1755 i Torsåker.

Kommenderad till Helsingfors 1751 "på skansarbete".

Gift.

Barn: Hans, född 1737, begr 27/3 1737; ett barn, begr 24/6 1744.

(K-Torsåker,R)

 

1755-1757 Vakant

 

1757-1763 

KLANG, Olof Larsson (i Böle). Född ca 1728; soldat 21/6 1757, fången 14/11 1760 hos preussarna vid Tessin och sedan ej avhörd. Numret vakantförklarat 13/1 1763.

Bevistade fälttåget i Pommern 1760, dit han ankom 2/7 1760 från Sverige.

Gift 15/10 1758 i Torsåker med Margareta Göransdotter från Järbo, Ovansjö (Glbg), död änka ca 1772.

Barn: Margeta, född 1759, död 18/8 1759; Lars, levde 1772.

(BU,K-Torsåker,R)

 

1763-1767 Vakant

 

1767-1789

KLANG, Elias Matsson (i Fagersta eller Böle). Född 1742 i Älvkarleby (Upps); soldat 13/6 1767; 6 fot 1 1/4 tum lång; avsked 16/1 1789 såsom "sjuklig, förmår ej längre tjäna".

Bevistade fälttåget i Finland 1788-1789.

Gift.

Barn: Petter, född 1768; Katrina, född 1771; Mattias, född 1774, död 26/12 1775.

(K-Torsåker,R)

 

1789-1813

KLANG, Hans Danielsson. Född ca 1765 i Gästrikland; soldat   /4 1789; 5 fot 7 1/2 tum lång; Avsked 2/2 1813 "nu av sin sjuklighet oförmögen att sig med arbeta försörja" och anmäld till underhåll.

Bevistat 1789, 1790, 1808 och 1809 års kampanjer och därunder affärerna vid Keltis, Lappfjärd, Sandbacka och Orovais; kommenderad till Stockholm 1807.

(R)

 

1813-1818 Vakant till trosshäst till 16/3 1818.

 

1819-1825

LUND, Samuel. Född 1797 i Dalarna; beväringskarl; 5 fot 10 tum lång; soldat 25/9 1819; interimsavsked 7/3 1825 (konfirm 7/5 1825).

Kommenderad till Hjälmare kanal 1822, Vanäs 1824 på fästningsbygge.

(R)

 

1825-1842

LUND, Lars (i Fors). Född 1800 i Gästrikland; 5 fot 7 1/2 tum lång; soldat 7/3 1825; död 22/11 1842.

Kommenderad till Väddö kanal 1828 och 1832, Långholmen 1837 på bevakning.

(R)

 

1843-1874

BOMAN, Daniel Persson (i Hofors, sen i Fagersta, sen i Mom). Född 23/8 1814 i Svärdsjö (Kpbg); 5 fot 10 1/2 tum lång; soldat 17/2 1840 vid nr 115; transporterad hit 14/8 1843; avsked 22/6 1874 enl. läkarintyg, tjänt "troget och väl, underhåll genast".

Kommenderad till Vaxholm 1845, Stockholm 1848 i garnisions-tjänst, Vaxholm 1854, statens järnvägsbygge 1858, Ladugårds-gärde 1862 och 1867.

Gift 1840 med Greta Ersdotter, född 10/1 1817.

Barn: Per, född 30/9 1841.

(K-Ovansjö,R)

 

1875-1901 Vakanskontrakt från 1/1 1875, 150 kr.

 

1876-1879

BOLIN, Karl Wilhelm Laurentius. Född 11/9 1857 i Stock-holm, volontär 1/4 1876; kommenderad till krigsskolan 1878; maturitetsexamen 11/6 1878; underlöjtnant 12/12 1879 vid Gotlands nationalbeväring.

(R)

 

1880-1884

DEVIN, Klas Ludvig. Född 4/12 1860 i Stockholm; 5 fot 5,3 tum lång; volontär 27/1 1880; avsked 13/6 1884.

(R)

 

1885-1889

BAUER, Jonas Edvard Jonsson. Född 11/12 1865 i ______; volontär 13/3 1885; godkänd i förberedande korpralskolan 1886; med beröm godkänd i volontärskolans korpralskola 1887; avsked 24/4 1889.

(R)

 

1896-1900

WALLER, Erik August. Född 14/7 1878 i Ockelbo; volontär 27/1 1896; med beröm godkänd i korpralskolan i Härnösand 1897; skytt s.å.; med beröm godkänd i underofficerskolans högre kurs 1899; avsked 27/7 1900.

(R)

 

        -1903 DAMM, Karl Martin Einar. Se nr 162!

 

      
 

    


 

 

Denna sida är en del av

www.thorsaker.se

Katarina Sohlborg - 2005-2014