Roten nr 118, Ovansjö kompani

 

Rotehemman 1728: Hoo 11, 6 och 7 i Torsåkers socken.

 

 

1682-1684

INGEMARSSON, Mats (i Hoo). Musketerare 1682; avgången troligen 1684.

(R)

 

1684-1710 

JOHANSSON, Jakob (i Hoo). Musketerare 1684; "uttågade" 1700 i fält; avgången ca 1710.

(K-Torsåker,R)

 

1711-1713

BOM (Bohm), Pål (Paul) Hansson. Se nr 110!

 

1714-1719

ELTBOM, Erik Larsson. Född ca 1695 i Torsåker; soldat 10/3 1714; "kan intet hantverk"; död  /1 1719 "av frost på fjället" under arméns återmarsch från Norge.

Bevistade fälttåget i Norge 1718-1719.

Gift 20/1 1717 i Torsåker med Anna Eriksdotter.

(K-Torsåker,R)

 

1719-1728

ELTEBOM, Olof Larsson. Se nr 139!

 

1728-1735

Vakant

 

1735-1741

TALLROT (Tallroth), Jonas Jonsson. Född          i Ockelbo (Glbg); soldat 13/5 1735;  död 29/11 1741 i Finland.

Bevistade fälttåget mot Ryssland 1741.

(R)

 

1741-1757

TALLROT (Tallroth), Erik Svensson (i Hoo). Född   /    1702 i Gästrikland; soldat 23/4 1742; föravskedad 21/6 1757; begravd 17/2 1760 i Torsåker.

Kommenderad till Helsingfors 1751 "på skansarbete".

Gift        i Torsåker med Maria Göransdotter från Särsta, född 1696, död 23/9 1772.

Barn: Katarina, född 1741, begr 25/7 1750.

(K-Torsåker,R)

 

1757-1767

TALL, Erik Eriksson (i Hoo, sedan i Nystilla). Född   /    1732 i Gästrikland; soldat 21/6 1757; avsked 10/9 1767 för "sjuklighet".

Gift 16/10 1759 i Torsåker med Margareta Hansdotter från Hoo, född 1735.

Barn: Erik, född 1762, begr 25/5 1763.

(K-Torsåker,R)

 

1767-1775

KRUT, Erik Jonsson (i Hoo). Född    1738 i Gästrikland; soldat 13/6 1767 vid nr 114;  transporterad hit 30/11 1767; död 29/3 1775 i Torsåker.

Gift med Brita Danielsdotter, född 1740.

Barn: Brita, född 1765; Erik, född 1767, begr 27/9 1767; Per, född 1769, död 24/1 1773; dotter, född 21/6 1772, död 22/6 1772.

(K-Torsåker,R)

 

1776-1788

KRUT, Daniel Danielsson (i Tjärnäs). Född ca 1752 i Gästrikland; soldat 29/1 1776; 5 fot 10 tum lång; död 29/12 1788 i fält.

Bevistade fälttåget i Finland 1788.

Gift 11/10 1776 i Torsåker med änkan Brita Danielsdotter från Hoo.

(K-Torsåker,R)

 

1789-1790

KRUT, Jonas (Johan?) Danielsson. Född ca 1762 i Gästrikland; soldat 17/3 1789; 5 fot 8 1/2 tum lång; död 12/3 1790 i fält.

Bevistade fälttåget i Finland 1789-1790.

(R)

 

1790-1792

PETTERSSON, Erik. Minderårig volontär 28/12 1790; transporterad 22/6 1792 till Premiärmajorens (Forsa) kompani.

(R)

 

1792-1809 

FLYKT (Flygt), Anders Olofsson (Olsson). Född ca 1761 i Gästrikland; vargeringskarl; soldat 16/3 1791 här vid kompaniet nr 133; 5 fot 6 1/2 tum lång; transporterad hit 22/6 1792; avsked 14/10 1809 och anmäld såsom invalid sedan 12/5 1809 till underhåll.

Bevistade som vargeringskarl fälttåget i Finland 1788-1790; kommenderad till Södertälje 1807; bevistade fälttåget i Finland 1808-1809 och därunder "i affären vid Lappfjärd skadad, tjänt berömligt".

(R)

 

1810-  

ÄDEL, Erik Persson (i Hoo). Född 1790 i Gästrikland; 5 fot 8 tum lång; soldat 18/4 1810.

Kommenderad till Gävle 1811, Göta kanal 1812.

(R)

 

1820-1860

LJUNG, Anders Andersson (i Solberga, sen i Särsta). Född 29/8 1798 i Torsåker; 5 fot 8 tum lång; soldat 30/3 1820; jägaresoldat; "erhållit betyg att han blivit skadad under arbete vid statens järnvägar 1858", avsked 20/6 1860 i anseende till ålder och tjänstetid samt dövhet och sjuklighet enl. läkarebetyg, skadad i vänster sidan genom fall under kommendering vid Statens järnvägsarbeten, tjänt utmärkt väl, underhåll".

 

1861-1881 

LJUNG, Per Erik Hansson (i Hoo, sen i Vall). Född 28/3 1837 i Torsåker; 6 fot 0,8 tum lång; soldat 20/9 1861; "distinktion av redgarn vid Grisslehamn" 1867; vice korpral 29/11 1867; godkänd i 2:a avd. av befälsskolan 1868; korpral 29/6 1874; avsked 25/6 1881 för "sjuklighet, tjänt väl".

Kommenderad till Ladugårdsgärde 1862, Grisslehamn 1866 och 1867, Ladugårdsgärde 1867, Gävle 1869 på brandbevakning, Sångamo och Ladugårdsgärde 1878.

(R)

 

1882-1909

LJUNG, Anders Persson (i Hoo). Född 3/4 1863 i Torsåker; 170 cm lång; arbetare; soldat 5/10 1882 med kontantlön; godkänd i förberedande korpralskolan 1885; med beröm godkänd i korpralskolan på Karlsborg samma år; vice korpral 28/3 1891; korpral 5/9 1895; distinktionskorpral i regementet 2/5 1904; benådad med svärdsmedalj 12/3 1909; avsked 6/7 samma år.

(R)

 


 


 

Denna sida är en del av

www.thorsaker.se

Katarina Sohlborg - 2005-2014