Roten nr 114, Ovansjö kompani

 

Rotehemman 1728: Fagersta 5 och 6, Berg 6 i Torsåkers socken.

Rotehemman 1805:  som ovan

 

1682-1686

MATSON, Mats (i Fagersta). Född i Husby (Kpbg?); kom 1663 i krigstjänst vid Överstelöjtnantens kompani som soldat för en rote i Fagersta, Torsåker; transporterad hit 1682 vid omorganisationen; drunknad 20/7 1688. (R)

 

1688-1690

Vakant

 

 

1690-1694

JOHANSSON, Hans (i Fagersta). Musketerare 1690; avsked 1694, då han för sig inställde nästföljande.

Gift 3/11 1689 i Torsåker med Anna Larsdotter ifrån Husby.

Barn: Johan dp 22/2 1691; son f.1693, begr 13/8 1693.

(K-Torsåker, R)

 

 

1694-

MATSSON, Lars (i Fagersta). Musketerare 1694 och nämnes ännu 1695.

(R)

 

 

1709-1713

ABBORRE, Karl Jonsson. Se nr 105!

 

1713-1719

BORG, Lars Persson (i Tjärnäs). Född ca 1692 i Torsåker; soldat 7/9 1713; "kan intet hantverk"; död 1719 i Jämtland under återmarschen från Norge.

Bevistade fälttågen i Norge 1718-1719.

Gift 7/11 1714 i Torsåker med änkan Elin Olsdotter från Tjärnäs.
(K-Torsåker, R)

 

 

1719-1728

BORG, Per Eriksson (Ersson). Se nr 119!

 

 

1728-1735

SKAFFARE, Göran Persson (i Fagersta). Född ca 1697 i Gästrikland; soldat 24/9 1717 vid nr131; transporterad hit 15/10 1728; avsked 13/5 1735 såsom "liten och svag".

Bevistade fälttåget i Norge 1718-1719.

Gift 12/11 1721 i Torsåker med Brita Ersdotter ifrån Tjärnäs.

Barn: Anna, född 3/4 1724, död 1733; Erik, född 1/10 1726.

(K-Torsåker, R)

 

 

   -1742

SKAFFARE, Henrik Olofsson. Soldat _____; död 18/7 i Helsingfors.

Kommenderad på galäreskadern 1741 för fälttåget mot Ryssland.
(R)

 

 

1742-1744

SKAFFARE, Erik Eriksson. Se nr 135!

 

 

1744-1747

Vakant

 

 

1747-1763

ROSENVALL, Per Filipsson (Philipsson). Född ca 1725 i Gästrikland; soldat 22/4 1747; fången 10/4 1759 i Pommern hos preussarna, men ransonerade sig själv och återkom 28/1 1760 till regementet; "sjuk i Stralsund" och hemsänd 20/10 1761 till Sverige; avsked 13/1 1763.

Bevistade fälttåget i Pommern.

Gift 14/8 1757 i Torsåker med Kristina Persdotter från Edsken. Barn: en son, född 12/9 1762, död samma dag; Per, född 1763, begravd 10/7 1768; en son, född 1769, död 31/3 1770.

(K-Torsåker, R)

 

 

1767

KRUT, Erik Jonsson. Se nr 118!

 

 

1768-1799

REVELJ (Reveille, Revellie), Per Johansson. Född ca 1748 i Gästrikland; soldat 7/7 1768; 5 fot 9 tum lång; död 4/4 1799 i Torsåker.

Bevistade fälttåget i Finland 1788-1790.

(R)

 

 

1799-1800

Vakant

 

1800-1805

HJÄLTE (Hjelte), Anders Jonsson. Se nr 138!

 

1805-1808

PAMP, Anders Andersson. Född ca 1780 i Gästrikland; soldat 19/6 (20/6) 1805 vid nr 138; 5 fot 10 tum lång; transporterad hit 7/11 1805; fången 25/11 1808 hos ryssarna i Uleåborg och sedan ej avhörd.

Bevistade fälttåget i Finland 1808.

(R)

 

1809

BERGSTRÖM, Erik. Född ca 1785; vargeringskarl 1/4 1808 vid Hälsinge vargeringsbataljon, 1:a kompaniet nr 79; 5 fot 5 1/2 tum lång; insatt 5/2 1809 som soldat här; rapporterades 1/4 1809 såsom försvunnen i fält.

Bevistade fälttåget i Finland 1808 och där samma år kommenderad vid artilleriet.

(R)

 

1809-1822 

PAMP, Erik (i Fagersta). Se nr 119!

 

 

1822-1826

KLO, Erik (i Fors). Se nr 120 ÄDEL!

 

1826-1858

Indragen 16/6 1826 till underofficers avlöning, sedermera (efter 1833 års omorganisation) indragen till musikkassan. - Uppsagd att rekrytera från1/5 1858.

(R)

 

 

1858-1888

ROT (Roth), Per Olsson (i Fagersta). Född 13/11 1837 i Torsåker; soldat 15/11 1858; 5 fot 7 tum lång; tiraljör; avsked 30/8 1888 för "gammalt krossår å vänstra tummen och brott i vänstra fotleden, tjänt väl, anmäld till underhåll på expectans".
Kommenderad till Ladugårdsgärde 1862 och 1867, Långholmen och Gävle 1869 på bevakning, Sångamo 1875, Ladugårdsgärde 1878, Sundsvall 1879 på bevakning. Han ägde egen gård och jord, men åtnjöt naturaförmåner från roten.

(R)

 

 

1888-1920

WIKHOLM, Erik (i Fagersta). Född 23/4 1867 i Ockelbo (Glbg); soldat 1/12 1888; 171 cm lång; avsked 10/8 1920.

(R)

 

 

  

Denna sida är en del av

www.thorsaker.se

Katarina Sohlborg - 2005-2014