Roten nr 119, Ovansjö kompani

 

Rotehemman 1728: Tjärnäs 4, 5, 6 och 7 i Torsåkers socken.

 

(1682)- 

ANDERSSON, Erik (i Stenshyttan, sen i Tjärnäs). Född ca 1636 i Skedvi (Kpbg); kom 1663 i krigstjänst och var 1682 musketerare för en Torsåkersrote i Stenshyttan vid Överste- löjtnantens kompani; transporterad hit vid omorganisationen 1682 och nämnes ännu 1695; begr 30/9 1706.

(R)

 

 

1711-1713 HÄLSING (Helsing), Sven Olofsson (Olsson). Se nr 111!

 

1713-1728 SPARV (Sparf), Anders Olofsson (Olsson). Se nr 142!

 

1728-1738 

BORG, Per Eriksson (Ersson). Född ca 1696 i Gästrikland; soldat 22/5 1719 vid nr 114; transporterad hit 15/10 1728; död 21/8 1738 "hemma i landet".

Gift 28/10 1722 i Torsåker med Katarina Jansdotter.

Barn: Maria, född 24/4 1724; ett barn, född 1728.

(K-Torsåker,R)

 

1739-1752

BORG, Erik Matsson. Född ca 1719 i Gästrikland; soldat 10/3 1739; avsked 1/7 1752 då han för sig inställde nästföljande.

Gift 16/9 1739 i Torsåker med Kerstin Persdotter.

Barn: Kerstin, född 22/12 1750.

(K-Torsåker,R)

 

1752-1789

STRÄNG, Erik Olofsson (Olsson) (i Tjärnäs). Född   /    1731 i Gästrikland; soldat 21/6 1757 under namnet BORG; 5 fot 11 1/2 tum lång; korpral?, får heta STRÄNG troligen 1663 (1763?); avsked 3/10 1789 i Stockholm.

Bevistade fälttåget i Finland 1788; kommenderad till Stockholm samma år för bevakning över ryska krigsfångar.

Gift 1:o 27/11 1763 i Torsåker med änkan Karin Bengtsdotter, född 1726, död 30/4 1778.

Gift 2:o 4/12 1778 i Torsåker med bdr Anna Matsdotter, född           , död            , dotter av bonden Mats Ersson i Tjärnäs.

Barn: Margta, född 1765; Olof, född 1768.

(K-Torsåker,R)

 

1789-1791 Vakant

 

1792-1809

STRÄNG, Göran Andersson. Född ca 1771 i Dalarna; soldat 16/3 1791; 5 fot 11 tum lång; död 31/1 1809 i fält.

Kommenderad till Stockholm 1807 på kronoarbete; bevistade fälttåget i Finland 1808-1809.

(R)

 

1809-1817

STRÄNG, Johan (Jan) Jansson (i Tjärnäs). Född 7/3 1786 i Gästrikland; snickare; skrivkunnig; soldat 1/4 1809; konstituerad korpral; avsked 28/6 1817.

Bevistade sommarfälttåget 1809; kommenderad till Göta kanal 1812.

(R)

 

1817-1822

STRÄNG (Streng), Anders. Född ca 1798 i Dalarna; soldat 28/6 1817; 5 fot 8 tum lång; avskedad 7/5 1822 "för erkänt snatteri".

(R)

 

     -1840

PAMP, Erik (i Fagersta). Född 5/12 1787 i Gästrikland; bergsprängare; lantvärnssoldat; soldat 13/7 (12/3, 11/6, 12/7) 1809 vid Hälsinge reg. Ovansjö komp nr 114; 5 fot 6 1/2 tum lång; jägare; vice korpral ca 1820; transporterad hit ca 1820; åter menig soldat ca 1832; avsked 8/7 1840.

Bevistade fälttåget mot norska gränsen och i Västerbotten 1808-1809; kommenderad till Gävle 1809 och 1811, Göta kanal 1813; bevistade fälttåget i Norge 1813-1814, kommenderad till Göta kanal 1816, Stockholm 1817, Hjälmare kanal 1822, Vanäs 1824
på fästningsbygge.

(R)

 

       -1844 TJERNELL, Olof. Interimsavsked 30/10 1844

 

1844-1870 

TJERNELL, Lars Larsson (i Tjärnäs). Född 25/9 1822 i Torsåker; 5 fot 7,5 tum lång, soldat 30/10 1844; död 1/4  1870.

Kommenderad till Vaxholm 1847, Stockholm 1848 i garnisons-tjänst, lägret på Ladugårdsgärde 1855, Vaxholm 1856, statens järnvägsbygge 1858, lägret på Ladugårdsgärde 1862 och 1867.
(R)

 

1870-  

TYR (Thyr), Karl Erik (i Tjärnäs). Hette förut Wallin; född 30/3 1851 i Torsåker, 5 fot 7,5 tum lång; gruvarbetare; soldat 21/12 1870; med beröm godkänd i förberedande underbefäls- skolan 1873, godkänd i 2:a klass av underbefälsskolan på Karlsborg 1874; vice korpral 30/6 1877; korpral 17/5 1884; distinktionskorpral; interimsavsked 15/5 1896 av åldersskäl och för att gå i civil tjänst, tjänt väl, anmäld till underhåll på expektans".

Kommenderad till Karlsborg 1874, Sundsvall 1879 på bevakning, till Västernorrlands beväringsbataljon 1892.

(R)

 

1897-1905

LÖVGREN (Löfgren), Karl Johan (i Tjärnäs). Född 9/12 1877 i Torsåker; 167 cm lång; soldat 14/6 1897; underkänd i korpralskolan 15/8 1900; avsked 16/9 1905 för "kronisk gastrit, tjänt väl".

Kommenderad till militärskolan 1897.

(R)

 

 

       
 

  


 

Denna sida är en del av

www.thorsaker.se

Katarina Sohlborg - 2005-2014