Torsåker

En översikt av vad som finns på denna sida.

 

2005-10-08

Torsåkers byanamn och dess betydelse

Ett utdrag ur "Gästriklands äldre bebyggelsenamn" av Folke Hedbom. Publicerad i "Från Gästrikland" 1957-58. Låna den och läs mer!

 

2005-10-08

Torsåkers företag genom tiderna

Ett försök till sammanställning av de företag som funnits i Torsåker. Här tas gärna emot tips och bilder ifrån läsaren.

 

2005-10-08

Bygdegårdar, ett bygdehistoriskt album

Ett bokverk utgivet 1940 innehållande utförliga artiklar om Gästrikland samt gårdsbeskrivningar presenterade sockenvis. Här redovisas Torsåkers socken.

 

2005-10-08

Svenska gods och gårdar, del 39, Gästrikland.

Ett bokverk utgivet 1941 som innehåller gårdsbeskrivningar samt bild på gårdar i Gästrikland. Här redovisas Torsåkers socken.

 

2014-05-01

Gårdarna i Gävleborgs län.

Ett bokverk utgivet 1966 som innehåller gårdsbeskrivningar samt bild på gårdar i Gävleborgs län. Här redovisas Torsåkers kommun.

 

2005-10-08

Hülphers, Abraham - Samlingar til en Beskrifning öfwer Norrland och Gefleborgs län, Torsåker

Abraham Abrahamsson Hülphers, 1734-1798, skriftställare och topograf, reste i Sverige och utgav reseskildringar. Den om Gästrikland blev utgiven 1793. Läs mer om författaren HÄR.

 

2005-10-08

Porträttgalleri från Gästrikland 1935.

Ett bok vars ändamål var "att åt eftervärlden i ord och bild bevara de personer, som nu leva och på skilda områden och inom olika verksamhetsfält utöva sitt kall till samhällets och hembygdens bästa".

 

2005-10-08

Svenska bygder, Sockenskildringar, Torsåker

En skrift utgiven av folkskolläraren Alfred Vernborg, 1858-1944.  Läs mer om författaren HÄR

 

2005-10-08

Gamla vykort från Torsåker

Här presenteras lite gamla vykort från bygden.

 

2005-10-08

Mordbrand, en vådelig händelse

I Hülphers beskrivning över Torsåker och Kratten hänvisas till denna artikel, hämtad ur Inrikes Tidningar, nr 49, 1788.

 

2005-10-08

Om Finnar i Torsåker

ur Meddelanden af Gestriklands Forniminnesförening 1902.

 

2005-10-08

Rikstelefonkatalogen 1908, Torsåker

Utdrag ur Rikstelefonkatalogen för Norrland. När man på den tiden ringde fick man begära ex. Torsåker 2, för att sedan bli kopplad av telefonist.

 

2005-10-08

Telefonkatalogen 1913, Torsåker och Hästbo

Vid denna tid har även Hästbo fått egen telefonstation.

 

 

2005-10-08

Soldaten och kyrkan i 1800-talets Torsåker.

En artikel av William Eriksson, hämtad ur Helsinge regementes tidskrift Bocken 1964

 

2009

Sorgebrev från Torsåker.

Insamlade sorgebrev från 1890-1950 som jag fått låna av bygdens folk. Öppnas i nytt fönster

 

 

 


Denna sida är en del av

www.thorsaker.se

Katarina Sohlborg - 2005-2014