Telefonkatalogen 1913  

 

 

Hästbo  

Söckendagar 7 f.m. - 8 e.m., Sön- och Hälgdagar 9-10 f.m., 1-3 e.m.

 

9 Andersson, Anders.,  Hemmansägare
8a Bagghyttan, 2 sign.
8b Baggå,         1 sign.
2 Blomberg, A. J.  Sågverksägare
12 Gustafsson, J.,  Skogvaktare
12 Hofors Skogvaktareboställe
10 Hästbo Handels-A.-B.
6 Ångsågs kontor,  1 sign.
5 Johansson, C. F.,  Handlande.
7 Järnvägsstationen.
3 Larsson, L. O.,  Hemmansägare, Nyhyttan.
4 Larsson, Petrus,  Filial
1 Persson, L. J., Hemmansägare, Bodås.
6 Strid, Aug.,  Sågverksägare,  2 sign.
   

         

 

 

Torsåker

Söckend. 7 f.m.-8 e.m., Sön- och hälgd. 9-10 f.m., 1-3 e.m.

 

58 Aktiebolaget Norrlandsbanken.
54 Andersson & Larsson,  Mek. verkstad.
10 Bergs kvarn, A. Ferm, 2 sign
1 Berglin, Albert,  Handlande
41 Berglund, Eric,  Hemmansägare, 2 sign.
41 Berglund, Emil,  Handlande,  1 sign.
16 Blomkvist,  Edw., Gästgifvare.
36 Boström, A. J.,  Skomakare
23 Brodén, Lars,  Hemmansägare,  2 sign.
37 Englund, J. O., Hemmansägare,  2 sign.
55 Ericsson,  Axel,  Kassör.
18 Ericsson,  Eric,  Häradsdomare.
8 Eriksson, Erik,  Hemmansägare,  1 sign.
37 Eriksson, Erik,  Fabrikör,  1 sign
62 Eriksson,  O. J.,  Hästhandlare
15 Eriksson,  P. O.,  Änka.
57 Flodin,  C. E.,  Skräddare
34 Forsberg,  L., Landtbrukare.
26 Forsman, John,  Smed
7 Gammelstilla Bruk, Förvaltare B. Söderberg.
7 Gammelstilla Handel, ankn.
33 Grundberg, P. J.,  1 sign
33 Grundberg, V.,  Snickare,  2 sign.
53 Hellsten, A. P., Ordf. i Fattigvårdsstyrelsen.
11 Hellström & C:o, Axel,  Jordbruksmaskiner.
47 Helsinglands Ensk. Bank.
17 Holmqvist, C. A., Bagare
63 Jansson, J. A.,  Skräddare
15 Jonsson, Eric,  Riksdagsman,  2 sign.
27 Jonsson, Per,  Handlande,  Fagersta
30 Jönsson, Per,  Hemmansägare
19 Kalkbruket,  Inneh. M. Andersson
  Klosters Aktiebolag, Tgmadr.: Kloster, Gäfle eller Kloster, Hedemora
31

  Långshytte bruk.

                                Växel

                Disponentkontoret, Disp. Harald Funch.

                Förvaltarens kontor, Förv. Erland Bergh.

                Förvaltarens bostad.

                Järnvägskontoret.

                Ritkontoret, Ing. Gust. Kjellberg.

                Försäljningskontoret. Chef. Em. Eriksson.

                Försäljningschefens bostad.

                Korrespondentkontoret.

                Kamrerarekontoret, Kamrer C. A. Nilsson.

                Kamrerarens bostad.

                Bruks- och kassakontoret, Kassör Faste Luttropp.

                Kassörens bostad.

                 Bokförarekontoret, Bokförare Gust. Prag,

                Jordbrukskontoret,  Insp. Ol. Eriksson.

                Slakteriet.

31

Långshytte bruk

                                Växel

                Rällingsbergs grufva, Gruffogde J. P. Stenberg.

                Trafikchefsexp., Trafikchef A. B. Herou.

                Trafikchefens bostad.

                Järnvägsstationen, Långshyttan.

                Stationsförest. O. Lantz.

                Järnvägsstation, Stjärnsund.

                Järnvägsstation, Åsbo.

                Järnvägsstation, Byvalla.

                Faktoriet, Byvalla.

24 Krattens gård.
50 Källström, N., Landtbrukare, Vall.
66 Larsson, A.,  Landtbrukare, Vall.
12 Larsson, J.,  Landtbrukare, Vall.
46 Liljeström, A., Landtbrukare, Vall.
64 Lindfors, K. M., Slaktare.
8 Lindström, A.,  Plåtslagare,  2 sign.
4 Ljung, P. O.
28 Lundberg, Otto,  Agronom.
27 Långnäs handel, 2 sign.
45 Norberg, E., Gjutare,  1 sign.
52 Nordmark, A., Bageri.
44 Norlin, A. P.,  Handlande.
91 Norlin, Th., (Automat).
23 Norling, N.,  Garfveri, 1 sign.
30 Nyman, G. E., Bryggare.
24 Olsson, Eric,  Hemmansägare, 2 sign.
43 Olsson, Lars,  Hemmansägare, 2 sign.
39 Olsson, L. E., Hemmansägare
43 Persson, Lars,  Hemmansägare, Vi, 1 sign.
14 Persson, Lars,  Hemmansägare, Vall,  2 sign.
7 Persson, C.,  Skogvaktare, ankn.
49 Pettersson, A.,  Kyrkovärd
65 Pettersson, A. G., Eltebo
2 Pettersson, A. J., Kyrkoherde
35 Pettersson, Carl, Landtmannaförb.
10 Pettersson, P. E., Hemmansägare
51 Pettersson, P. O., Skolkassör
22 Pettersson, Reinhold, Landtbrukare
3 Pettersson, Robert, Fabrikör
13 Sundvall, F. E., Slaktare
59 Sjöblom, A., Handlande
67 Sjöblom, A., Handlande, filial
32

Stjärnsunds bruk:  Växel:

                Disponentkontoret, Disp. Harald Funch.

                Disponentens våning.

                Järnverkskontoret, Ing. L Uppström.

                Järnverksingenjörens bostad.

                Öfvervalsmästaren.

                Skogskontoret, Skogsförv. G Iggberg.

                Skogsförvaltarens bostad.

                Skogvaktarebostället.

                Skogvaktarebostället i Kloster.

                Sågverkskontoret, Förv. G Forsberger.

                Byggmästaren.

                Rättaren.

68 Toft, M. E., Handelsresande
56 Thorslund, Emil.
14 Tjernell, Lars, Hemmansägare, 1 sign.
7 Trekanten, ankn.
52 Torsåkers Bageri.
71 Torsåkers Bilbolag.
9 Torsåkers Fattiggård.
16 Torsåkers Gästgifveri.
5 Torsåkers Handels A.-B.
20 Torsåker Järnvägsstation.
19 Torsåkers Kalkbruk.
6 Torsåker Kommunalhus.
25 Torsåkers Länsmanskontor.
54 Torsåkers Mek. Verkstad.
61 Torsåkers Missionshus.
40 Torsåkers Pastorsexpedition.
48 Torsåkers Spar- och Diskontokassa, Kassör L. Bergström, ankn.
45 Wallberg, C., Mjölnare, 2 sign.
25 Vestin, Emil, Kronolänsman.
38 Åström, J. E.,  Smed
7 Årnäset.
   

                                                     


 

 

Denna sida är en del av

www.thorsaker.se

Katarina Sohlborg - 2005-2014