RIKSTELEFONKATALOGEN 1908  (avskrift)

(dessa nummer stod i katalogen med prefixet Torsåker)

 

58 Aktiebol. Dalarnes Bank, Afdelningskontor
7 Aldin, A.G., Stafsbo Torfströfabrik
11 Berg, A., Hellström
45 Berg, E.J. Norborg, Ankn.
1 Berglin, A., Handl.
41 Berglund, Erik, Hemmansägare
41 Berglund, Emil, Hemmansägare. Ankn.
10 Bergsqvarn, P.E. Pettersson. Ankn.
16 Blomqvist, Edvard, Torsåkers gästgifvaregård
36 Boström, A.J., Skomakare
23b Brodén, Lars, Landtbrukare
31 Byvalla Järnvägsstation
5 Bäcklin, C.V., Föreståndare för Torsåkers Handelsaktiebolag
58 Dalarnes Bank, Afdelningskontor
37a Englund, J.O., Hemmansägare
37b Eriksson, E., Fabrikör
15 Ericsson, P.O., Forss, Ankn.
21 Ericsson, R.J., Handl. Särsta
55 Ericsson, Axel, Kassör, Fors
18 Ericsson, E., Landtbrukare, Solberga
24 Ersson, Olof, Kalfsnäs
27 Fagersta, Per Jonsson
57 Flodin, C.E., Skräddare
34 Forsberg, Lars, Hemmansägare, Vall
15 Forss, P.O. Ericsson, Ankn.
7 Gammelstilla Bruk - Brukshandeln, G.Törnqvist, Ankn.
7 Grandin, Gust., Förv., Gammelstilla
33 Grundvig, P.J., Handl.
6 Gröning, A.G., Handl.
26 Hedlund, O.A., Skräddare
53 Hellsten, L.P., Hemmansägare, Fors
11 Hellström, A., Fabrikör
47 Hälsinglands Enskilda Bank: Afdelningskontor
42 Hög, A.P., Skomakare
27 Jonsson, Per, Fagersta-Långnäs handelsbod, Ankn.
15 Jonsson, E., Hemmansägare, Fors
24b Kalfsnäs, O. Ersson
20 Kinberg, L., Stationsinspektor
50a Kjällström, Helmer, Landtbr., Vall
31

Klosters Aktiebolag:

     Långshytte Bruk, Växelstation

          Järnverkskontoret

          Förvaltarens kontor

                  "           bostad

          Ritkontoret

          Försäljningskontoret

                  "         Disponentens rum

                  "         Kontorschefens rum

          Kontorschefens bostad

          Läkaren

          Apoteket

          Jordbrukskontoret

          Byvalla Järnvägsstation

          Långshytte        "

          Stjärnsunds       "

          Stationsinsp., Långshyttan, Bost.

32

Stjärnsunds Bruk, Växelstation

          Brukskontoret

          Disponentkontoret

          Disp. C M Nisser, Våningen

          Kassörens bostad

          Jordbruksintendenten, Kloster.

          Skogsförvaltaren

7c Korsnäs Sågverks-Aktieb. Trekanten, Skogvaktarebostället
24a Kratten, A.F. Nilsson
12 Larsson, J., Hemmansägare, Hoo
19 Larsson, A., Kalkugnsägare
32 Leffler, J.A., Ingenjör, Långshytte bruk, Bostad, Ankn.
46 Liljeström, Axel, Särstaholms Gård
17 Lindström, P.A., Handl., Kontor, Solberga
4 Ljung, P.O., Hemmansägare
27 Långnäs handelsbod, Per Jonsson, Ankn.
31 Långshytte Järnvägsstation
24a Nilsson, A.F., Förvaltare
32 Nisser, C.M., Disponent, Stjernsunds Bruk
45 Norborg, E.J., Fabrikör, Berg, Ankn.
52 Nordmark, A., Torsåkers Bageri
40 Norlin, A.P., Bryggare
23a Norling, J.H., Garfvare
43 Olsson, Lars, Hemmansägare, Vij
7   - Ånäset, Gammelstilla
39a Olsson, L.E., Hemmansägare, Vall
30 Persson, Jöns, Hemmansägare, Åsmundshyttan
14 Persson, Lars, Hemmansägare, Vall
43  - Vij, Ankn.
51 Pettersson, P.O., Vall
3 Pettersson, R., Fabrikör, Berg
10 Pettersson, P.E., Hemmansägare, Ordf. i Fattigvårdsstyrelsen
   - Bergskvarn, Ankn.
2 Pettersson, A.J., Kontraktsprost
49 Pettersson, And., Kyrkovärd, Bostad
28 Pettersson, A., Landtbrukare
22 Pettersson, Reinhold, Landtbrukare, Solberga
37b Prästhyttan, E. Eriksson
44 Sjöblom, P.O., Handl.
39b  - Vall
35 Sjögren, Fredrik, Verkmästare, Fors
18 Solberga, E.Eriksson
17      "       , P.A. Lindström
29      "       , C. Wåhlander
7 Stafsbo Torfströfabr., A.G. Aldin, Ankn.
32 Stjernsunds Bruk, Klosters Aktieb.
31       "         Järnvägsstation
13 Sundvall, F.E., Slaktare
46 Särstaholms gård, Axel Liljeström
56 Thorslund, Emil, Smedmästare
14 Tjerneld, Lars, Hemmansägare, Vall, Ankn.
52 Torsåkers Bageri, A.Nordmark
9       "         Fattiggård
16       "         Gästgifvaregård, E.Blomqvist
5       "         Handels-Aktiebolag
20       "         Järnvägsstation
25       "         Kronolänsmanskontor
2       "         Pastorsexpedition, A.J. Petersson
48       "         Spar- & Diskontokassa, Kontor
   - Direktörens bostad, Berg, Ankn.
7 Törnqvist, G., Föreståndare, Gammelstilla
       Brukshandel, Ankn.
50a Vall, Helmer Kjällström
45 Wallberg, Carl, Mjölnare
25 Westin, E., Kronolänsman
29 Wåhlander, C., Kopparslagare, Solberga
38 Åström, J.E., Smed

 


 

Denna sida är en del av

www.thorsaker.se

Katarina Sohlborg - 2005-2014