Torsåkers mekaniska verkstad i Berg

 

Född 1 april 1864 i Eksjö. Innehavare av Torsåkers Mekaniska Verkstad. Ordförande i Torsåkers sockens brandstodsbolag och i Torsåkers friförsamling. Innehavare av firma C.J. Ramsius smides- & mekaniska verkstad i Stockholm 1895-1904. 

 

 

Fabrikör Johan Gustav Andersson

Berg

 

I 1913 års telefonkatalog hette firman Andersson & Larsson, Mekanisk verkstad med telefon 54.  Under namnet Torsåkers mekaniska verkstad fanns den med i katalogen t.o.m. 1946.  

Kompanjonen hette A. P. Larsson, övrigt okänt.

 


 

Gammelstilla bruk

1902AN2.jpg (61418 byte)

Verkstäder

Gammelstilla bruk tel.7a (1942)

Gammelstilla bruk, omfattande masugn, lancashiresmedja, mek. verkstad. ångsåg, tegelbruk, kvarn och träoljefabrik, tax.v. 175.200 kr, ägare Gammelstilla aktiebolag; verkställande dirketör Josef Rubensson, Stockholm; disponent och förvaltare G. Grandin; kassör E. Haglund. (1902)

Baggå kettingfabrik (nyanlagd, ej taxerad), egare C.A. Berlin & k:i, Byvalla; föreståndare fabrikör C.A. Berlin. (1902)

Vallshammars manufakturverk, tax.-v. 8.900 kr, ägare A. Hellström, Berg. (1902)

Torsåkers Svets o Plåtslageriverkstad, Berg, tel.141 (1952)

Bergs spik- och broddfabrik, tax.v. 4 500 kr, ägare J.Brodin. (1902)

Torsåkers kontorsstolar, Torsåkersverken (linnefabriken på 60-talet)

 

 

Denna sida är en del av

www.thorsaker.se

Katarina Sohlborg - 2005-2014