Torvströfabrik

f. Handlaren And. Gust. Aldin Stafsbo 12s2 (1902)

Stafsbo Torfströfabrik, A G Aldin tel. 7 (1908)

Johansson, E.W., Torvmästare tel.64 (1929)

Pettersson, L.P., Fabrikör, Torvströfabrik tel.64 (1942)   tel.Hohyttan 12 (1952)

Torsåkers torvströfabrik (L.P o P.A. Pettersson) 1936-37

 

 

Källor:

Telefonkataloger 1908,1913,1929,1942,1946,1952,1953,1966,1969

Husförhörslängder 1900, 1910, 1920

Gävleborgs läns kalender 1902

Porträttgalleri över Gästrikland 1935

 

 

Denna sida är en del av

www.thorsaker.se

Katarina Sohlborg - 2005-2014