Tegelbruk

Hästbo Tegelbruks AB tel.Hästbo 6 (1946)(1952)

Hästbo tegelbruks Aktieb. start 1929?, vkst. dir. R Carrick (i Gävle), Hästbo 1936-37

 

 

 

 

Källor:

Telefonkataloger 1908,1913,1929,1942,1946,1952,1953,1966,1969

Husförhörslängder 1900, 1910, 1920

Gävleborgs läns kalender 1902

Porträttgalleri över Gästrikland 1935

 

 

Denna sida är en del av

www.thorsaker.se

Katarina Sohlborg - 2005-2014