Skräddare

Oskar Emil Lindström i Bagghyttan f.1879 (1920) skräddarmästare

Johan August Jansson i Fors f.1860 (1902)(1920) tel.63 (1913)

Lars Eriksson i Hoo f.1859 (1920)

Anders Wassberg i Ovanåker f.1865 (1920)

David* Samuel Larsson i Prästhyttan f.1884 (1920) tel.84a (1929)

Erik Eriksson Haag i Solberga f.1881 (1920)

Karl Erik Fernström i Tjärnäs f.1863 (1902)(1920)

Anders Johan Blomberg i Wall f.1867 (1902)(1920)

Karl Alexius Ek i Västerhästbo f.1864 (1920)

Flodin, C.E., Solberga, Skräddare tel.57 (1902)(1908)(1913)

Hedlund, O.A., Särsta, Skräddare tel.26 (1902)(1908)

Jansson, Georg, Skräddare tel.63 (1929)

Olofsson, Joh., Skräddaremästare tel.63 (1942)

O. Wirén, Wij (1902)

L.J. Forsblad, Prästhyttan (1902)

A. Telander, Gammelstilla (1902)

J. Jansson, Skommarhyttan (1902)

J. Billing, Västerhästbo (1902)

J.W. Blomberg, Västerhästbo (1902)

L.E. Blomberg, Västerhästbo (1902)

A.E. Lindstedt, Nyhyttan (1902)

L.E. Lindstedt, Nyhyttan (1902)

C. Pettersson, Nordansjö (1902)

K.J. Wretlind, Tjärnäs (1902)

J.A. Ahlén, Fagersta (1902)

 

 

 

Källor:

Telefonkataloger 1908,1913,1929,1942,1946,1952,1953,1966,1969

Husförhörslängder 1900, 1910, 1920

Gävleborgs läns kalender 1902

Porträttgalleri över Gästrikland 1935

 

 

Denna sida är en del av

www.thorsaker.se

Katarina Sohlborg - 2005-2014