Sågverk

Korsnäs Sågverks-Aktieb, Trekanten, Skogvaktarebostället tel.7c (1908)

Hoo såg

Hästbo Ångsågs kontor tel. Hästbo 6 1 signal (1913)

Strid, August, Sågverksägare, tel. Hästbo 6, 2 signaler (1913)

Sågverksdisponent Anders Johan Blomberg i Västerhästbo f.1862 (1920)

                  tel. Hästbo 2 (1913)

Bröderna Larsson i Wij, såg i Säljsjönäs

Torsåkers Sågverks A.B., tel.55 (1942)(1946)(1952)

Dalgränsens Trävaru AB, tel.Dalgränsen 23 (1946)

 

Hästbo ångsåg med hyvleri, tax.v. 13.700 kr, ägare firman Strid & Blomberg (1902)

 

Krattens såg med hyvleri, tax.v. 5.500 kr, ägare A.F. Nilsson, Hästbo. (1902)

Baggå Såg, Vestlund & Lindström (Clas Vestlund o Axel Lindström) Dalgränsen (1936-37)

Hoo såg. äg. Emil Andersson (Prästhyttan) 1936-37

Torsåkers sågverks Aktiebolag, f.t.av Martin Lingvall, faktor H Pryd (1936-37)

Vij såg, äg Lars Larssons stbh (Erik Larsson) 1936-37

  

 

Trävaror

Pryd & Söner, H T, Prästhyttan tel.28 (1952)

 

 

 

Källor:

Telefonkataloger 1908,1913,1929,1942,1946,1952,1953,1966,1969

Husförhörslängder 1900, 1910, 1920

Gävleborgs läns kalender 1902

Porträttgalleri över Gästrikland 1935

 

 

Denna sida är en del av

www.thorsaker.se

Katarina Sohlborg - 2005-2014