Plåtslageri

Anders Lindström i Berg f.1863 (1920) tel.8 (1913) tel.8a (1929)  (1902)  (1942)(1946)(1952)

A Lindströms Sthb (Berg) 1936-37

A.A. Carlström, Berg (1902)

C.E. Rolin, Berg (1902)

Bergs plåt- och bleckslageri, tax.v. 12 000 kr, ägare R. Pettersson (se annons) (1902)

 

 

Källor:

Telefonkataloger 1908,1913,1929,1942,1946,1952,1953,1966,1969

Husförhörslängder 1900, 1910, 1920

Gävleborgs läns kalender 1902

Porträttgalleri över Gästrikland 1935

 

 

Denna sida är en del av

www.thorsaker.se

Katarina Sohlborg - 2005-2014