Murare

Norlin, A., Hoo (även kakelugnsmakare) (1902)

Norlin, Albert, Murare tel.164 (1936-37 i Solberga)(1942)(1946)(1952)

Thunberg, J.U., Vall (1902)

Axel Pettersson, Fors 1936-37

David Thunberg, Fors 1936-37

 

 

 

Källor:

Telefonkataloger 1908,1913,1929,1942,1946,1952,1953,1966,1969

Husförhörslängder 1900, 1910, 1920

Gävleborgs läns kalender 1902

Porträttgalleri över Gästrikland 1935

 

 

Denna sida är en del av

www.thorsaker.se

Katarina Sohlborg - 2005-2014