Målare

Wallberg, Ludvig, Målarmästare i Fors f.1863 (1902)(1920) tel.110 (1929)

Wallberg, Albin,  Målare tel.95 (1929)(1936-37 i Särsta)

Wallberg, Joel, Målare, Fors tel.110 (1936-37)(1942)(1946)(1952)

Anders Hansson Torsell? i Solberga f.1850 (1920)

Målaremästare Anders Wilhelm Hillbom i Wall f.1877 (1920)

                                       tel.138b (1942)

                                       tel.208 (1946)(1952)  

C.W. Erlander, Långnäs, Tjärnäs (1902)

L. Wilund, Vij (1902)

C.A. Hillbom, Vall (1902)

B.G. Lindstedt, Berg (1902)

J.A. Ågren, Berg (1902)

 

 

 

Källor:

Telefonkataloger 1908,1913,1929,1942,1946,1952,1953,1966,1969

Husförhörslängder 1900, 1910, 1920

Gävleborgs läns kalender 1902

Porträttgalleri över Gästrikland 1935

 

 

Denna sida är en del av

www.thorsaker.se

Katarina Sohlborg - 2005-2014