Jordbruksmaskiner

Hellström & C:o, Axel, Jordbruksmaskiner tel.11 (1913)

Berglund, Emil, Handlande, Fors (IH) tel.123 (1929)(1946)(1952)

Erikssons Tröskverksfabrik tel.135 (1942)

      -     Martin Lingvall tel.135 (1946)(1952)

Pettersson, Arthur tel.196 (1946)(1952)

Fabrik för tillverkning av lantbruksmaskiner, ägare E. Eriksson, Prästhyttan (1902)

Berglund, Emil Fors, kreatur o lantbruksmaskiner start 1900 (1936-37)

E Ericssons tröskverksfabrik, inneh. Martin Lingvall, vatten- värme o avloppsledningar (1936-37)

 

Källor:

Telefonkataloger 1908,1913,1929,1942,1946,1952,1953,1966,1969

Husförhörslängder 1900, 1910, 1920

Gävleborgs läns kalender 1902

Porträttgalleri över Gästrikland 1935

 

 

Denna sida är en del av

www.thorsaker.se

Katarina Sohlborg - 2005-2014