Välkommen till denna sida om Torsåkers och dess företag. 

 

Dessa enkla noteringar ska ses som minnesanteckningar så läsaren kan se vilken mångfald av företag som funnits i Torsåker. Som grundstomme till denna sida föreligger en genomgång av olika tryckta källor samt muntliga uppgifter, och är tänkt att kompletteras med text och bild där det är möjligt. Om felaktigheter upptäcks är vi tacksamma om ni meddelar oss detta.

 

Kanske ni har information om något/några företag som ni vill vidareförmedla. Uppgifter om företaget, dess innehavare, något föremål som hör dit. Skriv då en rad och berätta. Finns det bilder är vi tacksamma om ni vill göra dessa tillgängliga för denna sida.   

 

 

 


 

 

Denna sida är en del av

www.thorsaker.se

Katarina Sohlborg - 2005-2014