Gjuteriägare

Anders Johan Åström i Berg f.1874 (1920)

Brynolf Öbrink i Berg f.1872 (1920)

Norborg, E.J., Fabrikör, Gjutare, Berg, tel.45 Ankn. (1908)(1913)

Norborgs, E.J., Eftr., Gjuteri  tel.45b (1929)(1942)

Åström & Öbrink, Gjuteri tel.45b (1929)(1942)

Bergs gjuteri, tas.v. 4 700 kr, ägare E.J. Norborg (1902)

Norborgs Eftr. Åström & Öbrink, Berg (1936-37)

 

 

Källor:

Telefonkataloger 1908,1913,1929,1942,1946,1952,1953,1966,1969

Husförhörslängder 1900, 1910, 1920

Gävleborgs läns kalender 1902

Porträttgalleri över Gästrikland 1935

 

 

Denna sida är en del av

www.thorsaker.se

Katarina Sohlborg - 2005-2014