Cementfabrik

Larsson, A. Kalkugnsägare tel.19 (1908)

Kalkbruket, Inneh. M Andersson, tel.19 (1913)

Larsson, Olof, Hem.äg. Wij. Torsåkers Nya Cementvaruaffär  tel.104a (1929)

Torsåkers Cementvarufabrik, N G Larsson & C:a tel.95 (1942)(1946)

Wikström, P.O., Hemmansägare, Cementfabrik tel.87a (1942)

Nya kalkbruket, tax.v. 11.000 kr, ägare A. Larsson (1902)

Marklunds byggnadsvaror, Bror Marklund tel.95 (1952)

 

 

Källor:

Telefonkataloger 1908,1913,1929,1942,1946,1952,1953,1966,1969

Husförhörslängder 1900, 1910, 1920

Gävleborgs läns kalender 1902

Porträttgalleri över Gästrikland 1935

 

 

Denna sida är en del av

www.thorsaker.se

Katarina Sohlborg - 2005-2014