Bryggerier

Pettersson, P., Tjärnäs (1902)

Zetterlund, E., Ovanåker (1902)

Norlin, A.P., Bryggare tel.40 (1908)

Torsåkers Bryggeri - Gustaf Emanuel Nyman i Fors f.1876 Bryggare, tel.40 (1913)(1929)

Nyman, Gösta, Bryggeri tel.40 (1936-37)(1942)(1946)(1952)

Mälteri, tax.v. 2.400 kr, ägare O. Larsson & k:i, Wall (1902)

 

 

Källor:

Telefonkataloger 1908,1913,1929,1942,1946,1952,1953,1966,1969

Husförhörslängder 1900, 1910, 1920

Gävleborgs läns kalender 1902

Porträttgalleri över Gästrikland 1935

 

 

Denna sida är en del av

www.thorsaker.se

Katarina Sohlborg - 2005-2014