Bankkamrer. Född 14 oktober 1901 i Skellefteå. Kontorsföreståndare för Sundsvalls Enskilda Bank avd.kontor i Torsåker.
Birger Fahlgren

 

 

HELSINGLANDS ENSKILDA BANK

Verksamheten började 2 januari 1874. Huvudkontor: Söderhamn. Avstod sedelutgivningsrätten 1 maj 1903. Uppgick 1917 i Mälarprovinsernas Bank AB. Namnändring 1922 till Mälarbanken AB som i sin tur uppgick 1926 i Svenska Handelsbanken.

 

SUNDSVALLS ENSKILDA BANK

Verksamheten började 15 februari 1865. Huvudkontor: Sundsvall. Avstod sedelutgivningsrätten 1 augusti 1903. Ombildades 1934 från solidarisk institution till bankaktiebolag, namnändring 1963 till Sundsvallsbanken.

 

Banker

 

Aktieb. Dalarnes Bank, avdelningskontor tel.58 (1908)
Aktieb. Norrlandsbanken  tel.58 (1913)

AB Svenska Handelsbanken, Kamrern, bostad ankn. tel.58 (1929)

                                  tel.58 o 158 (1942)(1946)(1952)

 

Hälsinglands Enskilda Bank, Afldelningskontor tel.47 (1908)(1913)
Sundsvalls Enskilda Bank, Avdelningskontor, tel.48 (1929)(1942)(1946)
Torsåkers folkbank, Sjöblom, Persson & k:i (1902)
Torsåkers Jordbrukskassa tel.150 (1942)(1952)

Torsåkers Spar- & Diskontokassa, Kontor  tel.48 (1908)

    "       "         "          Kassör L. Bergström (1913)

 

Jordbrukskassan - ordf. Vilhelm Melin kamrer o kassör Johannes Englund (1936-37)

Aktiebol. Svenska Handelsbankens avd.kontor. Ordför Anders Berglund, föreståndare o kamrer Axel Eriksson (1936-37)

Sundsvalls Enskilda bank Aktb. Ordförande Johan Jönsson, förest. o kamrer B Fahlgren.1936-37

 

 

 

 

 

 

Denna sida är en del av

www.thorsaker.se

Katarina Sohlborg - 2005-2014