Bagerier

Runes Bageri, Rune Wallberg tel.177 (1942)(1946)(1952)

Gunnar Sohlborg i Prästhyttan

Bagaremästare Gunnar Teodor Björk i Berg f.1891 (1920)

Bageriägare Karl Alexander Holmqvist i Solberga f.1861 (1920) tel.17 (1913)(1929)

Holmqvist, Tyko, Bagare tel.17 (1942)(1946)(1952)

Bagarmästare Bertil Andreas Boström i Solberga f.1895 (1920)

Torsåkers Bageri, C.A. Nordmark tel.52 (1902)(1908)

Torsåkers Bageri tel.52 (1913)(1929)(1942)

Österberg, E., Bagare tel.52 (1942)(1946)

Eriksson, Brita, Bageri, Hoo tel.111a (1929)

Olsson, V., Hästbo (1902)

Boström, B.  tel.Hästbo 22 (1953)

Bertil Boström Hästbo 1936-37

Brita Ericsson Hoo hembageri 1936-37

C A Holmkvist Solberga 1936-37

Sven Lindblom Hästbo 1936-37

Nordmarks Eftr. (C R Mellberg) 1936-37

Runes bageri (Rune Vallberg) 1936-37

 

 

 

Källor:

Telefonkataloger 1908,1913,1929,1942,1946,1952,1953,1966,1969

Husförhörslängder 1900, 1910, 1920

Gävleborgs läns kalender 1902

Porträttgalleri över Gästrikland 1935

 

 

Denna sida är en del av

www.thorsaker.se

Katarina Sohlborg - 2005-2014