Åkerier

Karl Valfrid Berg i Fors f.1894 (1920)

Morells

Edvin Huld

Johan Karlsson

Pettersson i Hästbo

Åkare Anders Fredrik Bäck i Solberga f.1888 (1920)

Blixt

Grundvig

Gustaf Englund

Carlén, Gunnar, Åkare tel.72 (1929)

Lindberg, Albert, Chaufför  tel.129 (1929)(1942)(1946)(1952)

Larsson, Nils, Chaufför bostad ankn. tel.190 (1942)

Olsson, Gösta E., Chaufför tel.114 (1942)(1946)

Sjöblom, P., Chaufför tel.102 (1942)

Berglund, Erik  tel.Hästbo 17 (1946)(1952)

Pettersson, Erik  tel.Hästbo 38 (1946)(1952)

Pettersson, Nils  tel.Hästbo 35 (1946)(1952)

Blomberg, Karl, Gustavsberg  tel.202 (1946)(1952)

Ollerby, Gösta E  tel.114 (1952)

Påhlman, Göte, Prästhyttan  tel.238a (1946)(1952)

Åkare: Gunnar Carlén, August Ekström, Gösta Olsson, Gustaf Englund, Emil Johansson, Thure Morell, Eric Pettersson-Hästbo (1936-37)

 

Källor:

 

Telefonkataloger 1908,1913,1929,1942,1946,1952,1953,1966,1969

Husförhörslängder 1900, 1910, 1920

Gävleborgs läns kalender 1902

Porträttgalleri över Gästrikland 1935

 

 

Denna sida är en del av

www.thorsaker.se

Katarina Sohlborg - 2005-2014