Berglins       

     
Den förste Berglin som var handlande i Solberga hette Lars Berglin (1832-1904) och var född i Torsåker. 

Firman övertogs sedan av sonen Lars August Berglin (1857-1891), gift med en syster till gästgivaren Edvard Blomqvist. 

Per Albert Berglin (1866-1923) bror till ovanstående, övertog sedan rörelsen.

Tel.nr 1 (1902-1913). Hade egen telefonledning till Gävle, som sedermera inlöstes av Telegrafverket och erhöll då nummer 1.

Per Albert Berglin

Solberga

 

 

Hemlins

Köpman. Född 28 augusti 1899 i Gävle. Innehavare av firma A. Berglins Eftr. med filial Gammelstilla Brukshandel. 

Ordförande i Storviks Köpmannaförening.

Tel.nr 1 (1929-1952)

 

Carl Gustaf Bernard  Hemlin Solberga

 

 

Ingvars Livs

Innehavare Karl Ingvar Eriksson. Född 12 september 1923 i By, Dalarna.

Tel. 40001 (1969)

 

 

 

 

Torsåkers Handels- aktiebolag

    
Föreståndare Karl Villehad Bäcklin. Född 15 december 1877 i Gävle. Ankom från Gävle 1901, avflyttade 1912 till Uppsala.

Tel.nr 5. (1902)(1908) 

Handelsföreståndare (1935) för Torsåkers Handels A.-B. Född 19 januari 1882 i Husby, Kopparbergs län. Ankom 1912 ifrån Stjärnsund.
Henrik Samuelsson
 

 

Torsåkers Handels-A.Bol.  Filial Hästbo

 

Föreståndare (1933) för Torsåkers Handelsaktiebolags filial i Hästbo. Född 1 november 1901 i Österfärnebo.

Tel. Hästbo 5 (1929-1952)

Erik Harald Karsson
 

Hästbo Handesaktiebolag tel.10 (1913). Är det samma?

 

 

Torsåkers Handelsaktiebolag filial Bodås

Tel.Hästbo 83 (1952)
 

 

 

Gammelstilla Brukshandel

Handlande Johan Gottfrid Törnqvist. Född 27 november 1875 i Färnebo, Värmland. Ankom till Torsåker 1896, och avflyttade 1909 till Häradshammar i Östergötland.

Tel.7 ankn. (1902,1908,1913)

Handlande Nils Gustaf Nygren. Född 25 december 1884 i Torsåker. Ankom 1909 från Gävle, avflyttade 1913 till Hofors.

Filial till Berglins Eftr. Hemlin i Solberga (1933)

Tel.nr 7b (1929,1942)

 

Handlande Anders Blank (1952).

Tel.nr 7b (1952) men Hohyttan 29 1953.

 

 

 

 

 

Hofors-Torsåkers Konsumentförening

 

 

 

Affärer o Handlande

 

 

Andersson, Emil, Handlande tel.142  Åsmundshyttan(1942)(1952)

 

 

Eriksson, R.J., Särsta
Fagersta-Långnäs handelsbod, Per Jonsson tel.27 Ankn. (1902)(1908)(1913)

 

Hofors-Torsåkers Konsumsionsförening tel.97 (1942)

Hofors-Torsåkers Konsumentförening tel.97 (1952)

Persson, Lars, Diversehandel, Vij  tel.43b (1902)(1929)(1942)
Pettersson, Gottfrid, Handelsresande tel.124 (1929)(1942)
Toft, M.E., Handelsresande  tel.68 (1913)
Öhmans i Hoo

Erikssons i Berg

Eriksson, Erik J. tel.44 (1952)

Johansson, C.F., Handlande tel.Hästbo 10 (1902)(1913)

Andersson, L., Barkhyttan (1902)

Persson, Firma Lars tel.32 (1952)

Persson, Lars, Diversehandel, filial, Hoo  tel.201 (1942)(1952)

Grundvig, P.J., Handl. tel.33 (1902)(1908) fd Handl. tel.76 (1942)

Gröning, A.G., Handl. tel 6 (1908)(1929)

Jonsson, Per, Handlande, Fagersta, bostad tel.27a (1929)

Torsåkers Ekonomiförening, Filial, Fagersta tel.27b (1929)

Torsåkers Ekonomiförening, Tjärnäs, förest. E Persson (1902)

Fernberg, W.R., Sveden, Hästbo (1902)

Lindström, P.A., Handl. Kontor, Solberga tel.17 (1908)

Sjöblom, P.O., Handl.  tel 44 (1908)

   -   Vall  tel.39b (1902)(1908)

Sjöblom, P.E., Berg (1902)

Sjöblom. A., Handlande tel 59 (1913)

     "   "      "      filial  tel.67 (1913)

Nordgren, L., Tjärnäs (1902)

Berglund, E., Handlande, Fors (1902)

Berglund, Emil, Handlande, Fors, tel.41 1 signal (1913)

Berglund, Emil, Handlande, Fors tel.123 (1929)(1942)

Norlin, A.P., Handlande, tel.44 (1913)

Lindeberg, C.V., Handlande tel.67 (1929)

Lindqvist, Karl A., Handlande, Kalfsnäs tel.118b (1929)(1942)

Lindqvist, Alma, Kalvsnäs tel.374 (1952)

Larsson, P., Handlande, Hästbo (1902)

Jansson, Konrad, Köpman tel.198 (1942)

Johansson, Emil, Handlande, Berg (1942)

Larsson, C., Köpman, bostaden tel.197 (1942)

Tjerneld, L., Vall (krut) (1902)

Jansson, J.E. tel.145 (1952)

   - filial  tel.103 (1952)

Löfgren, E L, Baggå tel.Dalgränsen 38 (1946)(1953)

Hedman, Sven  tel.Hästbo 4 (1946)(1953)  

 

 * * *

Handlande (1936-37)

Emil Andersson Prästhyttan,

Berglins, A. Eftr. (Gustaf Hemlin) start 1878, filial i Gammelstilla brukshandel, förest. A Åsenlund.

Hedman, Sven Hästbo

Hofors o Torsåkers konsumentförening (Hofors) filial i Solberga

C Em Johansson, Berg

Lindkvist, Karl A (Kalvsnäs)

Lövgren, A. M. Dalgränsen

Persson Lars sterbhus Wij (1894) filialer i Eltebo o Hoo

Torsåkers Handelsaktiebolag,start 1901 med filial i Vall o Hästbo

 

Denna sida är en del av

www.thorsaker.se

Katarina Sohlborg - 2005-2014