WIJ

nr 5.

 

 

Postadr.: Box 208, Torsåker. 

Ägare: Per Larsson, f. 13/12 1866 o. son t. Lars Larsson o.h.h. Brita Larsdotter. Gift m. Gerda Elisabet Bodin, f. 19/11 1887. Barn: Ester Aina 31/3 05, Mary Augusta 9/9 08, Per Birger 25/4 11, Axel Wiktor Emanuel 8/7 14, Erik Paul 10/3 17.

Gårdens areal: 93 tunnland. Tax.-värde: 20.400:-. Gården i släktens ägo enl. utförd släktforskning sedan 1761, troligen ännu längre tillbaka. Gården ombyggd 1890.

 

 

 


 

 

WIJ

nr 2 s. 5.

 

 

Postadr.: Torsåker. 

Ägare: Oskar Gunnar Larsson, f. 13/3 1894 o. son t. Lars Larsson o.h.h. Anna Greta Rehn. Gift m. Hanna Kristina Wikström, f. 13/6 1899. Barn: Olof Helge 21/9 22.

Gårdens areal: c:a 85 tunnland. Tax.-värde: 16.500:-. Gården i släktens ägo sedan 1761. Byggn. uppf. 1885. Släkten utgår ursprungligen från stamhemmanet Wij nr 5. Släktgårdsdiplom.

 

 

 


 

 

WIJ

nr 6, 

"Norrgårds".

 

 

Postadr.: Torsåker. 

Ägare: Lars Perssons sterbh. Persson f. 21/2 1857, d. 1922 o. son t. Per Larsson o.h.h. Stina Andersdotter. Gift m. Anna Stina Larsdotter, f. 1861. Barn: David 5/9 85, Per 13/10 86, Lars Emanuel 17/10 87, Paul 21/1 90, Anna 5/5 92, John Samuel 19/8 94, Eva Maria 2/9 96, Olov Edvin 9/10 98, Bror Arnold 7/8 07.

Gårdens areal: 40 tunnland åker, c:a 170 tunnland skog. Tax.-värde: 46.600:-. Gården i släktens ägo sedan 1676. Mang.byggn. uppf. 1886, uthus byggda 1882, flygeln ombyggd 1920. Förutom jordbruk bedrives sedan 1895 diversehandel. Gården var tidigare färdstuga.

 

 

 


 

 

WIJ

nr s. 7, 

"Lars-Lars".

 

 

Postadr.: Torsåker. 

Ägare: Lars Larssons sterbh. Larsson f. 2/12 1878, d. 20/8 1925 o. son t. Lars Larsson o.h.h. Anna Stina Larsdotter. Gift m. Sofia Mathilda Eriksson. Barn: Aina Mathilda 7/6 03, Lars Helmer 5/2 05, Johan Edvard 18/11 06, Erik Roland 30/10 08, Olof Einar 6/9 10, Sven Axel 16/6 13, Alice Kristina 17/8 14, Karl Gösta 25/2 16.

Gårdens areal: 35 tunnland åker, 165 tunnland skog. Tax.-värde: 32.700:-. Gården i släktens ägo sedan 1840-talet. Förste ägaren var häradsdomaren Lars Larsson från "Lars-Bengts" i Solberg, d. 1865. Mang.byggn. ombyggdes 1859, ladugården 1914. Jämsides med jordbruket bedrives sågverksrörelse.

 

 

 

 

 


 

Denna sida är en del av

www.thorsaker.se

Katarina Sohlborg - 2005-2014