V.HÄSTBO

nr 2.

 

 

Postadr.: Hästbo. 

Ägare: Erik Paul Larsson, f. 24/11 1895 o. son t. Lars Persson, f. 1865 o.h.h. Anna Greta Eriksson, f. 1859, d. 1921.

Genomgått Västerbergs folkhögskola 15-16.

Gårdens areal: 55 tunnland. Tax.-värde: 14.500:-. Gården i släktens ägo sedan 1860-talet. Gårdsbyggn. uppf. omkring 1870. Bergsmanssläkt.

 

 

 


 

 

V.HÄSTBO

nr 2 s. 2 o. 8 s. 2.

 

 

Postadr.: Hästbo. 

Ägare: Per Johan Eriksson, f. 9/11 1876 o. son t. Per Erik Eriksson o.h.h. Brita Uddström. Gift m. Margareta Sofia Larsson, f. 3/4 1883. Barn: Lars Petter 31/10 14, d. 3/12 28, Lars Olov 10/8 21.

Gårdens areal: c:a 80 har. Tax.-värde: 23.900:-. Gården i släktens ägo sedan 1905. Den utflyttades efter laga skifte till nuv. plats år 1868. Uthusen brunno genom vådeld 1917, men uppf. omedelbart därefter. Ägarens fader var en av de sista bergsmän, som bedrevo smide i Torsåker.

 

 

 


 

 

V.HÄSTBO

nr 3, 4, 2 s. 5, 3 s. 2 o. s. 4.

 

 

Postadr.: Hästbo. 

Ägare: Per Josef Eriksson, f. 13/10 1895 o. son t. Per Erik Eriksson o.h.h. Anna Maria Larsson. Gift m. Margareta Olivia Pettersson, f. 3/2 1896. Barn: Rolf Erik Josefsson 3/11 34.

Genomgått Västerbergs lantmannaskola 1918-19.

Skiftesgodeman.

Gårdens areal: 198 har. Tax.-värde: 59.400:-. Gården i släktens ägo sedan 1697. Byggn. uppf. 1854, ladug. 1907. Släkten utgår från en gammal bergsmanssläkt. Släktgårdsdiplom.

 

 

 


 

 

V.HÄSTBO

s. 3, Vall nr 3. s. 8.

 

 

Postadr.: Hästbo. 

Ägare: Lars Tjerneld, f. 8/2 1867 o. son t. Lars Tjerneld o.h.Mathilda Olsdotter. Gift m. Anna Kristina Larsson, f. 19/5 1870. Barn: Signe Maria 24/3 99, Lars Yngve 23/2 01, Erik Ragnar 17/4 02, Karl Folke 14/10 08.

F.d. nämndeman, skiftesgodeman, led. av vägstyr. i Gästrikl. västra distr., styr.led. av Sv. H.-bankens avd.kont. i Torsåker. Storviks Elektr. Belysn. AB., chef och delägare i Valls kalkbrott.

Gårdens areal: 55 tunnland åker, 500 tunnland skog. Tax.-värde: 69.800:-. V.Hästbo s. 3 i släktens ägo sedan 1870, Vall sedan 1812. Ombyggdes 1903. Släktgårdsdiplom.

 

 

 


 

 

V.HÄSTBO

nr 5.

 

Postadr.: Hästbo. 

Ägare: Axel Jönsson, f. 23/3 1883 o. son t. Jöns Andersson o.h.h. Brita Stina Andersdotter. Gift m. Anna Lydia Johansson, f. 21/2 1891. Barn: Bengt Allan 6/3 19, Nils Axel 20/11 23.

Gårdens areal: 14 har åker, 114 har skog. Tax.-värde: 33.100:-. Gården i släktens ägo sedan 1720. Mang.byggn. ombyggdes 1905, uthus 1902. Släktgårdsdiplom.

 

 

 

 

 


 

Denna sida är en del av

www.thorsaker.se

Katarina Sohlborg - 2005-2014