HOFORS BRUKS

JORDBRUK.

 

 

Postadr.: Hofors. 

Agronom Paul Hellström f. 28/9 1897, boende å Tjärnäs gård. 

Jordbruket omfattar 4 gårdar under eget bruk med en sammanlagd areal av 287 har åker och 76 har kultiverad betesmark, 33 arbetshästar och 300 nötkreatur. Driften är inriktad på rationell nötkreaturskötsel med användande i största utsträckning av hemmaodlade fodermedel och utsträckt betesgång. Kreatursbesättningen utgöres av S.R.B.-ras. Ordnad stamboksföring sedan år 1901. Avelsdjur försäljas i mån av tillgång. Medelmjölkningen under kontrollåren 1937-1939 var för samtliga gårdar 4.341 kg. mjölk x 4,04 % = 175 kg smörfett.

Tjärnäs gård (Huvudgård för aveln). Areal: 104 har odlad jord, 22 har kultiverad betesmark.

Långnäs gård. Areal: 81 har odlad jord, 23 har kultiv. betesmark.

Hofors gård. Areal: 51 har odlad jord, 20 har kultiv. betesmark.

Sälgsjönäs gård: Areal: 51 har odlad jord, 11 har kultiv. betesmark.

 

 

 

 

 


 

Denna sida är en del av

www.thorsaker.se

Katarina Sohlborg - 2005-2014