TORSÅKERS

HEMBYGDS-

FÖRENING.

 

 

TORSÅKERS HEMBYGDSFÖRENING bildades den 10/2 1924. Stadgarna antogos 31/7 1925. Föreningens verksamhet omfattar Torsåkers socken och Hofors kommun.

Föreningens första verksamhet gick ut på att skaffa en hembygdsgård. Redan år 1925 förvärvades den ståtliga Hagasgården i Stenshyttans by. Det är en gammal bergsmansgård, byggd 1800-01 av bergsmannen Per Persson. Den nedtogs och återuppsattes 1926 på Föreningens tomt i Lummerbacken. Gammelgården är en typisk tvåvånings parstuga, som dock tidigt tillbyggdes på västra gaveln med en nedre och en övre kammare. 

På nedre botten är förstukammaren, med väggarna målade med schablonmönster från Lars Olssons gård i Wij, samt till vänster därom köket och till höger "arstun". Målningarna äro utförda 1927 av en rättviksbo. Övre våningen har en förstukammare, prästkammaren kallad och till höger gästabudssalen, målad 1835, och till vänster "narstun" eller klädrummet, där klädförrådet förvarades.

Vid gårdens återuppbyggande har man försökt att bibehålla så mycket som möjligt av den åldriga karaktären. Taket, som ursprungligen bestod av handtäljd spån, utgöres nu av tegel från bostäder vid f.d. Kratte Masugn och är tillverkat i Strömsbro. Inredningen är till största delen gåvor av sockenbor och alla föremål äro katalogiserade.

Gammelgården invigdes den 3/7 1927 av landshövding Sven Lübeck i närvaro av över 4.000 sockenbor och andra intresserade. Verksamheten har finansierats dels genom sommarfester, dels genom bidrag av en del för arbetet intresserade personer, då främst Brukspatron Per Eriksson på Hofors och Fröken Matilda Lindquist i Solberga. Medlemsantalet utgör f.n. c:a 350. Styrelsen är så gott som densamma som vid föreningens start med forstmästare Anders Eriksson som ordf. och fabrikör John Berglund som sekr.

 

 

 

 

 

 


 

Denna sida är en del av

www.thorsaker.se

Katarina Sohlborg - 2005-2014