FORS

nr 2,

"Fjärsmans".

 

 

Postadr.: Box 361, Torsåker. 

Ägare: Lars Petter Hellstén, f. 29/6 1855 o. son t. Per Larsson o.h.h. Karin Andersdotter. Gift m. Karin Larsson d. 1925. F.d. ordf. i fattigv.-styr., medl. av Sv. missionsförs. i över 60 år. Bedriver cementgjuteri o. murbruksfabrik.

Tax.-värde: 11.000:-. Gården i släktens ägo sedan 1904.

 

 

 


 

 

FORS

nr 2,

"Fjärsmans".

 

Postadr.: Box 362, Torsåker. 

Ägare: Erik Arthur Jonsson, f. 5/7 1894 o. son t. Erik Jonsson o.h.h. Anna Larsdotter. Gift m. Greta Elisabet Andersson, f. 10/9 1899. Ledamot av kom.-fullm., kom.-nämnden o. skolstyr., ordf. i pensionsn., kommunalkassör o. skolkassör.

Gårdens areal: 159 har. Tax.-värde: 68.800:-. Gården i släktens ägo sedan 1703. På 1860-talet påträffades på gården 4 st. spjutspetsar. Släktgårdsdiplom.

 

 

 


 

 

FORS

nr 4 o. 5.

 

Postadr.: Box 340, Torsåker. 

Ägare: Johannes Linnéus Englund, f. 17/11 1884, o. son t. Johan Olof Englund o.h.h. Anna Greta Pettersson. Gift m. Nelly Persson, f. 24/4 1891. Barn: Anny 13/9 15, Olof 22/8 27.

Ledamot av kom.-fullm. o. fattigv.-styr. Ordf. i hästuttagningsnämnden. Kamrer i Torsåkers Jordbrukskassa, styr.-led. i Torsåkers frörenseri, ordf. i Torsåkers Lantmannaförbund. Ledamot av nykterhetsnämnden.

Gårdens areal: 20 har. Tax.-värde: 27.500:-. Gården i släktens ägo sedan 1891.

 

 

 

 

 

 


 

Denna sida är en del av

www.thorsaker.se

Katarina Sohlborg - 2005-2014